Thứ năm, 24 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Gần 11 triệu tỷ đồng giao dịch qua kênh internet

Gan 11 trieu ty dong giao dich qua kenh internetÔng Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán - NHNN cho biết, đã có gần 11 triệu tỷ đồng giao dịch tài chính qua kênh internet trong 7 tháng đầu năm.

Theo Vụ Thanh toán, NHNN đang khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để có thể trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 (đã được sửa đổi, bổ sung) về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và một số văn bản quy phạm pháp luật khác về hoạt động thanh toán theo tiến độ. Việc thể chế hóa các quy định về TTKDTM là nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo bước tiến cho hoạt động thanh toán theo hướng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ.

Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán liên ngân hàng trong toàn quốc. Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống TTĐTLNH trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt trên 104.406 nghìn giao dịch, tương ứng với trên 60.985 nghìn tỷ đồng (tăng 19,57% về số lượng và 26,66% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018). Bình quân số lượng giao dịch đạt gần 629 nghìn giao dịch/ngày, giá trị giao dịch bình quân đạt trên 367 nghìn tỷ đồng/ngày.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ phục vụ TTKDTM, nhất là thanh toán điện tử, tiếp tục được chú trọng đầu tư, mở rộng. Đến cuối tháng 7/2019, toàn thị trường có 18.841 ATM và 262.733 POS được lắp đặt.

Việc mở và sử dụng tài khoản của cá nhân tiếp tục tăng lên; đến cuối tháng 7/2019 đã đạt khoảng 83,3 triệu tài khoản cá nhân (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2018).

Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng tiếp tục tăng, trong 7 tháng đầu năm 2019, số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng đạt hơn 158 triệu giao dịch (tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018) với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 410 nghìn tỷ đồng (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018); nhiều tính năng, tiện ích đã được tích hợp vào thẻ ngân hàng để sử dụng thanh toán hàng hóa, dịch vụ; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, độ an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ.

Chất lượng cung ứng dịch vụ thanh toán được cải thiện, cùng với việc cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các phương thức thanh toán truyền thống, nhiều ngân hàng đã tích cực, chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chương trình phần mềm để cung ứng đa dạng các dịch vụ thanh toán mới, thuận tiện với chi phí hợp lý, qua đó giúp nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Trong 7 tháng đầu năm 2019, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet đạt hơn 226 triệu giao dịch với giá trị giao dịch khoảng 10,9 triệu tỷ đồng (tăng tương ứng 51,8% và 18,3% so với cùng kỳ năm 2018). Số lượng giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di động đạt gần 202 triệu giao dịch với giá trị giao dịch hơn 2,09 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 104,9% và 155,3% so với cùng kỳ năm 2018 (tiếp tục duy trì mức tăng 3 con số trên 100%, đạt được từ năm trước .

Nhằm đẩy mạnh TTKDTM và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân theo chủ trương của Chính phủ, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tích cực triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công, góp phần đa dạng hóa các kênh thu, nộp tạo nhiều tiện ích và thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Trong những tháng đầu năm 2019, hệ thống ngân hàng đã phối hợp với Bộ Tài chính (trong đó có Hải quan, Kho bạc) để kết nối đến tận cấp huyện. Đối với lĩnh vực y tế và giáo dục, NHNN đã nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về các giải pháp cụ thể để các đơn vị triển khai, thực hiện các giao dịch cần đẩy nhanh TTKDTM và ngày 20/9/2019, NHNN đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế và khai trương Cổng hỗ trợ giao dịch điện tử y tế.

Công tác thông tin, tuyên truyền về TTKDTM tiếp tục được NHNN, các ngân hàng và các đơn vị truyền thông phối hợp tổ chức hiệu quả nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về việc sử dụng các phương tiện TTKDTM cũng như góp phần cảnh báo kịp thời những phương thức và thủ đoạn mới của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn trong thanh toán.

Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết, để đẩy mạnh TTKDTM, NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai các quy định về thanh toán điện tử, cụ thể là Nghị định thay thế Nghị định 101 về TTKDTM, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán và một số Thông tư trong hoạt động thanh toán khác theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật đã đăng ký. Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 2545/QĐ-TTg) và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công như điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (Quyết định 241/QĐ-TTg) cũng tiếp tục được đẩy mạnh.

NHNN tiếp tục nâng cấp hạ tầng thanh toán, đồng thời hoàn thiện kết nối hệ thống TTĐTLNH với những cấu phần nghiệp vụ mới; chỉ đạo triển khai và sớm đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch bán lẻ (ACH) vận hành 24/7, kết nối tích hợp với các ngành, lĩnh vực khác nhau nhằm cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán an toàn, tiện lợi cho khách hàng, hỗ trợ sự vận hành, phát triển của nền kinh tế.

Công tác thanh tra, kiểm tra tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật tại các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán sẽ được NHNN đẩy mạnh để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Cuối cùng, NHNN chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức và phối hợp phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng; cảnh báo kịp thời những phương thức và thủ đoạn mới của tội phạm để có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Xem 458 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng