Chủ nhật, 29 Tháng 3 2020
TIN MỚI

Nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu

Hinh anh cho vay tienTheo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội, trong tháng 8 nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, khách hàng, các nhu cầu đầu tư khác cũng như đảm bảo thanh khoản của các TCTD.

Tháng 8, các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, tăng cường tiếp cận các khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi nên nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn có xu hướng tăng so với cuối năm 2018. Dự kiến đến 31/8/2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 3.362.506 tỷ đồng, tăng 8,46% so với 31/12/2018; Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 9,16%, tiền gửi thanh toán tăng 8,66%, tiền gửi bằng VND tăng 10,19% và tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 0,98% so với 31/12/2018.

Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, khách hàng, các nhu cầu đầu tư khác cũng như đảm bảo thanh khoản của các TCTD.

Trong tháng này, các TCTD trên địa bàn tiếp tục mở rộng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt đối với khách hàng có phương án kinh doanh hiệu quả, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương, hạn chế cho vay những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục, quy trình cho vay vốn phù hợp với từng đối tượng, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng. Do đó, tổng dư nợ dự kiến đến 31/8/2019  đạt 2.025.864 tỷ đồng, tăng 8,27% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.806.103 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,15% tổng dư nợ và tăng 9,25% so với 31/12/2018; Dư nợ ngắn hạn chiếm 41,74% và tăng 8,42%; Dư nợ trung và dài hạn chiếm 58,26% và tăng 9,85%; Dư nợ bằng VND chiếm 88,37% và tăng 9,78%; Dư nợ bằng ngoại tệ chiếm 11,63% và tăng 5,39% so với cuối năm 2018.

Dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đến 31/8/2019 đạt 539.150 tỷ đồng. Lãi suất cho vay phổ biến 6-7%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 8-9%/năm đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đặc biệt, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt vay vốn các NHTM lớn được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn.

Theo Ngân hàng NN chi nhánh TP Hà Nội, các TCTD vẫn luôn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu, đến 31/8/2019, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn dự kiến chiếm 2,0% trong tổng dư nợ. Các TCTD trên địa bàn luôn đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả ngay, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế.

Trong tháng 9, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện kế hoạch kinh doanh, tiếp tục bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Thường xuyên đánh giá về tình hình tín dụng theo ngành, lĩnh vực để điều chỉnh kế hoạch tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, diễn biến tình hình thực tế. Mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp với NHNN chi nhánh Hà Nội và các cấp chính quyển địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý; Phối hợp NHNN chi nhánh Hà Nội và các sở, ngành của thành phố triển khai đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và UBND TP Hà Nội.

Phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội trong việc thực hiện công tác Quốc hội, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trên địa bàn khi được yêu cầu để kịp thời nắm bắt, trực tiếp báo cáo, giải trình và giải quyết những vấn đề đại biểu quốc hội và cử tri trên địa bàn quan tâm. Đồng thời chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng; Phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh TP Hà Nội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách, kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng.

Xem 405 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng