Thứ sáu, 10 Tháng 4 2020
TIN MỚI

IMF và WB sau 75 năm phát triển

Hinh anh IMF va WBTr li phng vn hãng tin AFP, Ch tch Ngân hàng Thế gii David Malpass khng đnh "nhng thách thc là rt ln,” bi vì trong quá trình phát trin, WB t khái nim ban đu là tái thiết và phát trin, nay đã có thêm nhim v xóa đói và gim nghèo.

Chính thc được thành lp vào ngày 22/7/1944 trong "bóng ti" ca Thế chiến th 2, Qu Tin t Quc tế (IMF) và Ngân hàng Thế gii (WB) mang trong mình s mnh xây dng li khu vc châu Âu và sau này là Nht Bn, đng thi chn đng các cuc xung đt kinh tế, vn là nguyên nhân chính dn đến chiến tranh.

Tuy nhiên đến nay, sau 75 năm hình thành và phát trin, IMF và WB li đang phi đi mt vi làn sóng ch trích vì s bt lc trong vic ngăn chn khng hong và thm chí còn khiến cho cuc sng ca nhiu người dân tr nên ti t hơn.

Mc dù nhng li ch trích không phi lúc nào cũng công bng và hai th chế tài chính này đu đã rt c gng thay đi hình nh trong nhng năm gn đây, song c IMF và WB vn cn nhiu hơn mt chiến lược truyn thông tt, gia bi cnh h đang phi đi mt vi làn sóng chng li tiến trình toàn cu hóa và s chuyn đi công ngh.

Bên cnh đó, vic giúp khu vc châu Phi vượt qua giai đon chuyn đi vi nhu cu đu tư h tng và kiến to vic làm ln đ theo kp tăng trưởng dân s cũng đang là mt trong nhng vn đ gây nhc nhi.

Tr li phng vn hãng tin AFP, Ch tch Ngân hàng Thế gii David Malpass khng đnh "nhng thách thc là rt ln,” bi vì trong quá trình phát trin, WB t khái nim ban đu là tái thiết và phát trin, nay đã có thêm nhim v xóa đói và gim nghèo.

Trong khi đó, đi vi IMF, nhng thành tu mà h đt được khá nghèo nàn và được "tô đim" bi mt lot cuc khng hong nghiêm trng.

Đó là khng hong n M Latinh vào nhng năm 1980, khng hong châu Á và Nga trong nhng năm 1990 và cuc khng hong tài chính toàn cu năm 2007. Trong đó, cuc khng hong năm 2007 chính là đim khi đu ca mt cuc Đi suy thoái mà đến nay vn còn ám nh nn kinh tế thế gii.

Trong mi cuc khng hong k trên, nhng nh hưởng và thit hi kéo dài trên mt thp niên và IMF b đ li vì đã khiến tình hình tr nên ti t hơn vi các yêu cu và li khuyên chính sách cng nhc, mà thường có xu hướng thiên v li ích ca các doanh nghip nước giàu hơn là nhng nơi nghèo khó.

Mc dù vy, có mt đim đáng ghi nhn là t l nghèo đói cùng cc đã gim mnh trên toàn thế gii - vi mc gim khong mt t người k t năm 1990.

Nhn đnh v vn đ này, Masood Ahmed, quan chc tng làm vic luân phiên ti IMF-WB và hin đang là người đng đu Trung tâm Phát trin Toàn cu - mt t chc nghiên cu v chng đói nghèo, cho biết: "Trong lch s, chưa bao gi c thế gii được chng kiến nhiu tiến b trong vic ci thin cuc sng ca người dân như chúng ta đã thy trong 75 năm qua.”

Tuy nhiên, hai th chế tài chính này đã không tính đến tm quan trng ca vic phát trin t đim ct lõi.

Theo chuyên gia Ahmed, thế gii đang hot đng rt tt tm vĩ mô và có rt nhiu người đã thoát nghèo, song chúng ta quên mt mt s tht rng ngày nay có rt nhiu người đang ngày càng khó chu vi tc đ thay đi chóng mt ca mi th."

Chuyên gia Malpass đã ch trích vic áp đt chương trình Đng thun Washington - mt chương trình ci cách kinh tế bao gm 10 chính sách khác nhau được các t chc đóng tr s ti Washington như IMF, WB và B Tài chính M đ ngh áp dng tt c nhng nước tri qua khng hong kinh tế, trong đó chú trng vic tư nhân hóa và ct gim mnh m chi tiêu, vic làm trong chính ph.

Thay vào đó, ông mun tp trung vào các chương trình nhm tìm ra điu tt nht cho mi quc gia: "Tôi mun nó (WB) ngày càng hiu qu trong vic giúp các quc gia tìm ra con đường phát trin và mang li kết qu tt đp cho người dân ca nhng quc gia đó."

Trong khi đó, cu Giám đc Ngân hàng Trung ương Mexico và tng là Phó Giám đc điu hành ca IMF Agustin Carstens li đánh giá cao IMF và WB vì đã cung cp s giám sát cn thiết.

Theo chuyên gia này, nhng tư vn chính sách ca c hai th chế tài chính này đã ngăn chn nhiu cuc khng hong.

Tuy nhiên, vn đ nm ch IMF được thành lp khi nn kinh tế trong giai đon khó khăn nht, khi tt c các ngun tài chính khác đã không còn và không có la chn tt.

Chuyên gia này quan ngi rng c IMF-WB s phi đi mt vi ri ro không th theo kp đà phát trin kinh tế toàn cu.

Trong bi cnh đó, s ci cách là cn thiết đ đm bo tính hp pháp tt hơn cho nhng li khuyến ngh mà các t chc này đưa ra.

Theo TTXVN

Xem 530 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng