Thứ năm, 27 Tháng 2 2020
TIN MỚI

BacA Bank 6 tháng đầu năm đạt lợi nhuận trước thuế 436 tỷ đồng

BacA Bank anh hoat dongNgân hàng Bc Á (BacA Bank) va công b báo cáo tài chính hp nht quý II/2019, ghi nhn li nhun trước thuế 6 tháng đu năm đt 436 t đng, ch nhnh hơn 2 t so vi mc đt được cùng kỳ.

Tng thu nhp hot đng ca BacA Bank st gim so vi cùng kỳ. Nguyên nhân đến t hot đng mua bán chng khoán và lãi t hot đng khác kém kh quan hơn, ch có lãi ln lượt là 0,8 t và 17,6 t, st gim ti 99% và 77% so vi cùng kỳ. Cùng vi đó, lãi t kinh doanh ngoi hi cũng st gim 19%, đt 7 t; thu nhp góp vn mua c phn gim 41% ch đt 6 t.

Thu nhp lãi thun có tăng trưởng nhưng không n tượng vi mc tăng 5,7% đt 943 t đng. Đim sáng ln nht là lãi t hot đng dch v đt 54 t, tăng 80%.

Do s st gim trong tng thu nhp hot đng nên mc dù chi phí hot đng ch tăng nh 9,2% lên 477 t, chi phí d phòng thm chí gim mnh 46% xung còn 114 t trong 6 tháng đu năm, LNST ca BacA Bank ch mc tương đương so vi cùng kỳ (350 t).

Đến cui tháng 6/2019, tng tài sn ca BacA Bank vượt mc 100 nghìn t, tăng 5,1% so vi đu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,3% đt 68.622 t đng. Huy đng tin gi khách hàng tăng 6,2% đt 77.034 t đng.

N xu ni bng ca ngân hàng cui quý 2 là 502 t, tăng nh 2,8% so vi đu năm. Theo đó, t l n xu trên tng dư n cho vay gim t mc 0,76% xung 0,72%.

Xem 111 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.