Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

BacA Bank 6 tháng đầu năm đạt lợi nhuận trước thuế 436 tỷ đồng

BacA Bank anh hoat dongNgân hàng Bc Á (BacA Bank) va công b báo cáo tài chính hp nht quý II/2019, ghi nhn li nhun trước thuế 6 tháng đu năm đt 436 t đng, ch nhnh hơn 2 t so vi mc đt được cùng kỳ.

Tng thu nhp hot đng ca BacA Bank st gim so vi cùng kỳ. Nguyên nhân đến t hot đng mua bán chng khoán và lãi t hot đng khác kém kh quan hơn, ch có lãi ln lượt là 0,8 t và 17,6 t, st gim ti 99% và 77% so vi cùng kỳ. Cùng vi đó, lãi t kinh doanh ngoi hi cũng st gim 19%, đt 7 t; thu nhp góp vn mua c phn gim 41% ch đt 6 t.

Thu nhp lãi thun có tăng trưởng nhưng không n tượng vi mc tăng 5,7% đt 943 t đng. Đim sáng ln nht là lãi t hot đng dch v đt 54 t, tăng 80%.

Do s st gim trong tng thu nhp hot đng nên mc dù chi phí hot đng ch tăng nh 9,2% lên 477 t, chi phí d phòng thm chí gim mnh 46% xung còn 114 t trong 6 tháng đu năm, LNST ca BacA Bank ch mc tương đương so vi cùng kỳ (350 t).

Đến cui tháng 6/2019, tng tài sn ca BacA Bank vượt mc 100 nghìn t, tăng 5,1% so vi đu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,3% đt 68.622 t đng. Huy đng tin gi khách hàng tăng 6,2% đt 77.034 t đng.

N xu ni bng ca ngân hàng cui quý 2 là 502 t, tăng nh 2,8% so vi đu năm. Theo đó, t l n xu trên tng dư n cho vay gim t mc 0,76% xung 0,72%.

Xem 130 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng