In trang này

Vietcombank mở rộng dịch vụ Ủy quyền trích nợ tự động

Vietcombank mo rong tinh nang nhan tin mien phi so du TKTKT ngày 12/7/2019, nhm to thun li cho khách hàng trong vic thanh toán hóa đơn tin nước, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) m rng đi tác và m rng dch v y quyn trích n t đng đi vi mt s đi tác (hoàn toàn min phí).

M rng đi tác thanh toán tin nước

Trong tháng 07/2019, Vietcombank đã trin khai chính thc dch v thanh toán tin nước vi Công ty C phn Cp thoát nước Trà Vinh và Công ty C phn Cp thoát nước Tây Ninh.

Vi dch v này, khách hàng có th ch đng thanh toán ngay trên kênh ngân hàng trc tuyến VCB-iB@nking. Khách hàng ch cn đăng nhp vào VCB - iB@nking -> Menu Thanh toán -> Thanh toán hóa đơn -> Dịch v: Thanh toán hóa đơn tin nước -> Lựa chn nhà cung cp dch v: CTN Trà Vinh/CTN Tây Ninh.

Ngoài ra, khách hàng vn có th thc hin thanh toán hóa đơn tin nước ca 2 công ty trên ti các đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc theo thông tin tài khon như sau:

STT Tên Công ty Số tài khoản Địa chỉ Chi nhánh VCB
1  Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh 0741000865741  521B Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh VCB Trà Vinh
2  Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh 0701000447567  Số 489 đường 30/04 KP1, phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh VCB Tây Ninh

M rng dch v y quyn trích n t đng (Auto - Debit) thanh toán tin nước

Bên cnh kênh thanh toán ti Quy giao dch và trên VCB - iB@nking; Vietcombank cung cp thêm kênh thanh toán y quyn trích n t đng vi mt s Công ty nước sau:

STT Tên Công ty Số tài khoản
1  Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh 0741000865741
2  Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình 0221002468888
3  Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang 0671004066903

Dch v cho phép khách hàng y quyn cho Vietcombank ch đng trích n t đng tài khon thanh toán ti Vietcombank ca khách hàng đ thanh toán hóa đơn tin nước cho các công ty nước nêu trên.

Khách hàng ch cn đăng ký mt ln duy nht ti quy giao dch hoc trên kênh ngân hàng trc tuyến VCB-iB@nking. Hàng tháng, Vietcombank s t đng thanh toán hóa đơn tin nước ca khách hàng theo thông báo ca các công ty nước tương ng.

Đ đăng ký trc tuyến, khách hàng đăng nhp VCB - iB@nking -> Lựa chn “Đăng ký y quyn trích n t đng” >> chn “Tài khon ngun” >> “Loi dch v”: Hóa đơn tin nước>> “Nhà cung cp dch v” >> Mã khách hàng >> Đng ý vi tha thun s dng dch v.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc hoc Trung tâm H tr Khách hàng 24/7 theo s hotline: 1900 54 54 13.

Xem 2176 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng