Thứ năm, 09 Tháng 4 2020
TIN MỚI

“Chạm” là thanh toán với thẻ SHB Contactless

Cham la thanh toan voi the SHB ContactlessT ngày 10/7/2019, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) chính thc ra mt công ngh thanh toán không tiếp xúc (Contactless) dành cho th quc tế Visa và Mastercard.

Th SHB Contactless là th quc tế hin ti được nâng cp thêm công ngh thanh toán th không tiếp xúc vi biu tượng ct sóng wifi trên mt trước th cho phép khách hàng ch cn đt gn, lướt hoc vy nh th lên máy POS có biu tượng Contactless đ thanh toán thay vì qut th như cách truyn thng.

Tc đ x lý nhanh, rút ngn thi gian thanh toán, tăng cường tính bo mt và được chp nhn rng rãi ti các đim mua sm là nhng tin ích vượt tri mà công ngh Contactless mang li.

Trước mt, SHB trin khai th contactless cho mt s sn phm th ca SHB, bao gm th SHB Visa Debit Classic, SHB - Mancity Visa Debit, SHB - FCB Mastercard Debit và SHB Mastercard Credit. Theo đó, khi khách hàng m mi các sn phm th trên s được tri nghim công ngh thanh toán hin đi này và nhng khách hàng hin ti nếu không có nhu cu đi sang th contactless vn có th tiếp tc s dng th cũ không có công ngh không tiếp xúc.

Trong thi gian ti, SHB s m rng trin khai đng b công ngh không tiếp xúc cho tt c các sn phm th ca SHB.

Bên cnh vic ra mt công ngh thanh toán không tiếp xúc, SHB thay đi thiết kế mi cho 2 th đng thương hiu vi Câu lc b bóng đá ni tiếng thế gii: th ghi n quc tế SHB - Mancity Visa Debit và SHB - FCB Mastercard Debit vi hình nh các cu th ni tiếng đang tham gia ti hai câu b Mancity FC và Barcelona FC.

Thông tin chi tiết, truy cp www.shb.com.vn, liên h hotline 24/7 ca SHB 024. 62754332/1800588856 hoc các Đim giao dch SHB trên toàn quc.

Xem 573 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng