In trang này

BIDV Thái Nguyên thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

Hinh anh dau giaNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo thu gi tài sn đm bo cho khon vay ca Ông Hoàng Văn Ngôn.

Tên tài sn bo đm: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ca H Ông Hoàng Văn Ngôn và bà Bế Th Hương, Đa ch tha đt: Xóm Đng Khuôn, xã Hoàng Nông, huyn Đi T, tnh Thái Nguyên có Giy chng nhn quyn s dng đt s: AL822447 do UBND huyn Đi T cp ngày 27/04/2009 s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt: H1214.

Ch s hu tài sn bo đm: H Ông Hoàng Văn Ngôn và bà Bế Th Hương, Đa ch tha đt: Xóm Đng Khuôn, xã Hoàng Nông, huyn Đi T, tnh Thái Nguyên.

Lý do thu gi: X lý tài sn bo đm đ thu hi n theo tha thun trong Hp đng thế chp đã ký kết gia các bên và theo quy đnh ca pháp lut

Thi gian d kiến thc hin thu gi: bt đu t 09h00’ phút ngày 24/07/2019 cho đến khi thc hin xong vic thu gi.

Đa đim thu gi: Xóm Đng Khuôn, xã Hoàng Nông, huyn Đi T, tnh Thái Nguyên.

Thông tin liên h: Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) - PGD Đi T. Ph Ch 2, th trn Hùng Sơn, huyn Đi T, tnh Thái Nguyên (Đu mi liên h : Ông Lường Đi Nghĩa; Đin thoi: 0982.748.924).

Xem 2596 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng