Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Agribank Kiên Giang tập huấn chuyên đề SPDV năm 2019

Agribank Kien Giang tap huan chuyen de SPDV nam 2019Ngày 29 - 30/6/2019, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Kiên Giang đã t chc Hi ngh tp hun chuyên đ Sn phm dch v năm 2019, nhm h tr cán b thc hin tư vn cho khách hàng tt hơn đng thi thc hin các giao dch mt cách chính xác, an toàn.

Hi ngh đã tp trung trin khai các văn bn liên quan đến dch v Ngân hàng đin t, chn chnh mt s sai sót thường gp qua kim tra chuyên đ SPDV ti mt s Chi nhánh loi II và công tác Tin hc như: Quy đnh cung cp các dch v ngân hàng đin t cho khách hàng, Văn bn thông báo mc điu chnh hn mc giao dch NHĐT, Quy chế đm bo an toàn, bo mt h thng CNTT trong hot đng ca Agribank…

Bên cnh đó cũng kết hp vi ABIC Cn Thơ, Agribank Trường Sơn đ trin khai thêm mt s sn phm mi như: Bo him toàn din nhà tư nhân, bán vé máy bay và thu h tin vé máy bay Vietnam Airline…

Hi ngh đã nghiêm túc tiếp thu và tích cc tho lun nhng vn đ mi, nhng vn đ còn vướng mc, nêu lên gii pháp thc hin, chia s kinh nghim đ thc hin có hiu qu các sn phm dch v Agribank trong thi gian ti.

Xem 1740 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng