Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vietcombank khánh thành trường mầm non xã Vĩnh Phú Tây

Vietcombank khanh thanh truong mam non xa Vinh Phu TayNgày 20/6/2019, ti xã Phước Long, tnh Bc Liêu, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã phi hp vi đa phương t chc L khánh thành và bàn giao công trình trường mm non xã Vĩnh Phú Tây do Vietcombank tài tr 3 t đng kinh phí xây dng.

Công trình trường mm non xã Vĩnh Phú Tây, xã Phước Long, tnh Bc Liêu do Vietcombank tài tr được xây dng trên khuôn viên din tch 6.000 m2, quy mô 2 tng 4 phòng hc lu, có sàn xây dng là 484m2 vi đy đ các hng mc tiêu chun, giúp nhà trường hoàn thin cơ s vt cht, to điu kin thun li cho vic trin khai thc hin Đ án sp xếp li quy mô, mng lưới trường lp hc huyn Phước Long trong năm hc 2019 - 2020 và nhng năm hc tiếp theo.

Phát biu ti bui L khánh thành, ông Nghiêm Xuân Thành - Ch tch Hi đng qun tr Vietcombank cho biết: công trình trường mm non xã Vĩnh Phú Tây được xây dng và đưa vào hot đng là minh chng rõ nét v tình cm ca tp th cán b nhân viên, người lao đng Vietcombank dành cho người dân tnh Bc Liêu nói chung và tp th thy cô giáo cùng hc sinh trường mm non xã Vĩnh Phú Tây nói riêng. Chúng tôi tin tưởng vi cơ s vt cht mi khang trang, hin đi, thy và trò trường mm non xã Vĩnh Phú Tây s có nhng thành tích ni bt trong công tác giáo dc, hy vng rng Ban Giám hiu nhà trường s tiếp nhn, qun lý và s dng công trình mt cách hiu qu, đưa s nghip giáo dc ca đa phương ngày mt phát trin.

Nhân dp này, Vietcombank cũng trao tng thy và trò nhà trường 03 b máy vi tính đ bàn đ phc v cho công tác ging dy và hc tp.

Xem 1864 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng