In trang này

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Giam dinhNgày 17/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1286/QĐ-NHNN v vic lp và công b danh sách người giám đnh tư pháp theo v vic.

Theo Quyết đnh này, NHNN công b danh sách người giám đnh tư pháp theo v vic năm 2019 gm 2 cá nhân: Bà Trương Th Mai Loan, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, công tác ti đơn v Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tnh Bc Ninh; bà Lê Th Minh Thu, Thanh tra viên, công tác ti đơn v Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tnh Bc Ninh.

Lĩnh vc giám đnh v hot đng ngân hàng, bao gm các hot đng: Cp tín dng, nhn tin gi và cung ng dch v thanh toán qua ngân hàng.

Quyết đnh s 1286/QĐ-NHNN có hiu lc k t ngày ký.

Xem 216 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng