In trang này

Eximbank khuyến cáo phòng tránh thủ đoàn lừa đảo cho vay vốn

Khuyen caoVi s phát trin mnh m ca các dch v tài chính tiêu dùng, các hình thc gian ln, la đo cũng đng thi có xu hướng ngày càng gia tăng, th đon ngày càng tinh vi nhm chiếm đot tài sn gây tn hi cho khách hàng và uy tín, thương hiu ca các ngân hàng.

Trong thi gian gn đây, Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) nhn được nhiu phn hi ca khách hàng v vic liên tc nhn được nhng tin nhn, văn bn gi mo s dng thông tin ca ngân hàng như logo, con du, thông tin mã s doanh nghip ca Eximbank vi ni dung đng ý cho vay mc dù khách hàng không có nhu cu hoc không liên h trước đó.

Theo đó, các đi tượng thông báo khách hàng s được nhn khon tin cho vay đã được Eximbank phê duyt nhưng trước khi nhn được tin thì yêu cu khách hàng phi chuyn 1 khon tin nh đ bù đp chi phí đi li ca cán b h tr hoc đ xác nhn đúng khách hàng có nhu cu vay. Sau khi khách hàng chuyn tin theo yêu cu thì các đi tượng này s khóa liên lc và chiếm đot khon tin này.

Vì vy, đ tránh nhng tn tht không đáng có, Eximbank khuyến cáo khách hàng tuyt đi:

NÊN đến các đim giao dch Eximbank khi có nhu cu s dng dch v ca ngân hàng.

NÊN liên h đến Chi nhánh hoc Phòng Giao dch gn nht hoc liên h vi Ngân hàng qua đường dây nóng 18001199 đ xác minh li các tin nhn, văn bn hoc yêu cu ca các cá nhân t xưng là nhân viên ngân hàng.

KHÔNG NÊN cung cp thông tin cá nhân cho người l khi chưa xác đnh rõ ràng.

KHÔNG NÊN chuyn tin, cung cp thông tin th, mã OTP theo yêu cu t các cuc gi L xưng danh là nhân viên ngân hàng hoc đi tác ngân hàng, hoc yêu cu truy cp vào mt trang web l.

KHÔNG NÊN làm theo bt kỳ yêu cu nào trước khi xác minh được thông tin.

Eximbank khuyen caoMẫu hồ sơ giả khách hàng nhận được không phải của Eximbank

Xem 2910 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng