Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vietcombank Hải Dương tặng Nhà Đại đoàn kết tại Thanh Miện

Vietcombank Hai Duong tang Nha Dai doan ket tai Thanh MienNgày 18/6/2019, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hi Dương đã trao tng 01 căn nhà đi đoàn kết tr giá 50 triu đng cho h gia đình bà Nguyn Th Lý ti thôn Cao Lý - xã Cao Thng - huyn Thanh Min - tnh Hi Dương.

Thiết thc hưởng ng li kêu gi ca Huyn y - UBND - UBMTTQ huyn Thanh Min, đng thi th hin s quan tâm, trách nhim ca Vietcombank đi vi cng đng, Vietcombank Hi Dương đã trao tng 01 căn nhà đi đoàn kết tr giá 50 triu đng cho h gia đình bà Nguyn Th Lý ti thôn Cao Lý - xã Cao Thng - huyn Thanh Min - tnh Hi Dương.

Đây là hot đng có ý nghĩa nhân văn sâu sc, nhm phát huy truyn thng đoàn kết “tương thân tương ái”, là hot đng thường niên th hin tình cm và trách nhim vi cng đng ca Vietcombank Hi Dương, góp phn chia s, giúp đ to điu kin cho nhng người nghèo trên đa bàn huyn có cơ hi thoát nghèo, xây dng cuc sng m no, hnh phúc.

Xem 1922 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng