Thứ hai, 17 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 1/7/2022

Hinh anh Hoa don dien tuTheo Lut Qun lý thuế (sa đi) va được Quc hi thông qua, t ngày 01/7/2022, cơ quan, t chc, cá nhân bt buc phi s dng hóa đơn đin t.

Lut Qun lý thuế (sa đi) gm 17 chương 152 điu, có hiu lc thi hành t ngày 1/7/2020, tr trường hp quy đnh ti khon 2 Điu 151 (Quy đnh v hóa đơn, chng t đin t có hiu lc t ngày 1/7/2022).

Lut cũng quy đnh v vic khuyến khích cơ quan, t chc, cá nhân áp dng quy đnh v hóa đơn, chng t đin t ca Lut này có hiu lc trước ngày 01/7/2022.

Trong đó, khi bán hàng hóa, cung cp dch v, người bán phi lp hóa đơn đin t đ giao cho người mua theo đnh dng chun d liu mà cơ quan thuế quy đnh và phi ghi đy đ ni dung theo quy đnh ca pháp lut v thuế, pháp lut v kế toán, không phân bit giá tr tng ln bán hàng hóa, cung cp dch v.

H kinh doanh, cá nhân kinh doanh np thuế theo phương pháp khoán và các trường hp xác đnh được doanh thu khi bán hàng hoá, dch v s dng hóa đơn đin t có mã ca cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cp dch v.

Trường hp h kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ng điu kin phi s dng hóa đơn đin t có mã ca cơ quan thuế nhưng cn có hóa đơn đ giao cho khách hàng hoc trường hp doanh nghip, t chc kinh tế, t chc khác được cơ quan thuế chp nhn cp hóa đơn đin t đ giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cp hóa đơn đin t có mã theo tng ln phát sinh và phi khai, np thuế trước khi cơ quan thuế cp hóa đơn đin t theo tng ln phát sinh...

Vic quy đnh c th v vic áp dng hóa đơn đin t trong Lut Qun lý thuế (sa đi) đã th hin quyết tâm ca Chính ph trong vic áp dng hóa đơn đin t trên din rng; góp phn gim thiu chi phí, rút ngn thi gian và hn chế sai sót.

Xem 272 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.