Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
TIN MỚI

Cẩn trọng ứng dụng vay tiền online

Hinh anh vay tien onlineThi gian gn đây, mô hình cho vay tin qua ng dng (app) có xu hướng ngày càng n r. Người vay ch cn ti ng dng vay tin v đin thoi di đng, đăng ký thông tin cá nhân và gi yêu cu vay. Ch vài gi sau đó, tin s được gi vào tài khon cá nhân.

Các ng dng này thu hút s quan tâm và tham gia ca nhiu người trong khi lãi sut đưa ra rt cao. Tuy nhiên, nếu không được kim soát bng mt hành lang pháp lý thì hình thc này có th to thêm mt th trường tín dng "đen" công khai.

Vào trang tìm kiếm ca Google, gõ t khóa “vay tin online" s hin ra hàng lot ng dng cho vay trc tuyến như app “Doctor Đng” thuc Công ty TNHH MTV tư vn tài chính đi tác chiến lược là Công ty TNHH TMDV Vn An Phát, “idong” thuc công ty TNHH Thương Mi 360 Vit Nam, “V đng”... Nhng đơn v này hot đng vi chc năng tư vn tài chính cho các khon vay cm c, tiêu dùng ngn hn vi s tin t 1 - 10 triu đng, kỳ hn vay t 10, 14, 20 hoc 30 ngày.

Can trong ung dung vay tien onlineNhiu ý kiến cho rng, vic vay tin online gn như hình thc cho vay tín dng "đen"

Điu đáng nói, có nhng ng dng cho vay ch tn ti dưới dng ng dng đin thoi di đng, không có thêm bt kỳ thông tin v đơn v qun lý. Chng hn ng dng “ Vđng”, trin khai cho vay trên đin thoi nhưng không th tìm được công ty ch qun, ch được mt s website qung cáo là ng dng vay tin nhanh trc tuyến, vay tin tín chp nhanh, an toàn và bo mt. Khách hàng khp 63 tnh thành có th vay tín chp qua đin thoi, bên cho vay s chuyn thng vào tài khon ngân hàng ca người vay sau 4 gi làm vic, vi thi hn vay 60-120 ngày.

Ch T (giu tên, trú ti Thành ph Buôn Ma Thut, ĐkLk) cho biết, ch ti ng dng “ V đng” np h sơ vay, được yêu cu đin đy đ thông tin cá nhân, chp hình nhn dng khuôn mt… Khi vay s tin 2 triu đng trong thi hn 14 ngày, ch được thông báo s tin nhn được ch là 1,4 triu đng, vi phí dch v là 600.000 đng cho 14 ngày.

Tương t, tháng 2/2019, khi lướt mng xã hi facebook, ch thy có mt trang mng qung cáo cho vay online vi th tc rt đơn gin. Vì đang cn 4 triu đng đ mua sm, ch quyết đnh vay th.

Theo hướng dn, ch ti phn mm ng dng ca trang web cho vay v đin thoi; m tài khon trc tuyến. Sau đó, đ hoàn tt h sơ, ch chp nh CMND, s h khu và cung cp tài khon ti mt ngân hàng bt kỳ. Np h sơ được vài gi thì ch nhn được cuc gi t mt người t xưng là nhân viên công ty tài chính gi đ xác đnh khon vay.

Theo người này, ch s được vay 4 triu đng và được gii ngân 3,2 triu đng, sau 15 ngày thì phi tr đ 4 triu đng cho công ty.

Đến hn tr tin, ch Nhi không tr kp thì nhân viên bên cho vay gi đin thoi đòi và h đng ý cho ch tr làm 4 ln. Ch đã tr theo đúng hn và còn thiếu li 200.000 đng.

Đến đu tháng 3/2019, bên cho vay tiếp tc gi đin thoi yêu cu ch tr 2 triu đng, nếu không s gi cho nhng người thân ca ch theo danh b mà h đã cp nht lúc ch ti ng dng v đin thoi. Vì s mang tiếng đi mượn n nên ch đã tr 2 triu đng theo li yêu cu ca bên cho vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước tnh Đk Lk, kiu vay tin online này xut hin cách đây khong 2 năm và có khong 40 công ty đang hot đng da trên nn tng công ngh s kết ni trc tiếp người đi vay vi người cho vay (nhà đu tư) mà không thông qua trung gian tài chính.

Hình thc vay này có li là rt nhanh, ch mt vài tiếng là có tin mà th tc đơn gin. Tuy nhiên, đng sau nhng tin li y là “cái by” rt nguy him bi đa phn người cho vay online s báo lãi sut rt thp nhưng khi tr thì s phát sinh ra tin pht chm tr vi lãi sut có khi lên đến 600 - 700%/năm.

Hơn na, đây là hình thc cho vay không giy t và ch tha thun bng ming. Khi đáo n, người cho vay c "vô tư" đưa ra lãi sut trên tri mà người vay phi đành chu. Nếu không tr, người cho vay thường dùng hình thc đòi n kiu xã hi đen như gi đin thoi hù da, đến nhà đòi n và thm chí dùng vũ lc đ buc người vay phi tr tin.

Theo VTCNews

Xem 1410 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 20-06-2019 3:03 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.