Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
TIN MỚI

GPBank lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ cho toàn hệ thống

Thong bao moi thauNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn đơn v tư vn đu thu cung cp dch v bo v cho toàn h thng Gpbank.

Ni dung

1. Bên mi chào giá: Ngân hàng thương mi TNHH MTV Du Khí Toàn Cu. Đa ch: Tng 19,  s 109 Trn Hưng Đo, Phường Ca Nam, Qun Hoàn Kiếm, Hà Ni.

2. Tên gói thu: Tư vn đu thu la chn đơn v cung cp dch v bo v cho toàn h thng GPBank.

3. Tiêu chí la chn đơn v t chc đu thu:

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín trong vic tư vn đu thu. Có thi gian hot đng tư vn đu thu ít nht 03 năm. Có đi ngũ nhân viên chuyên nghip, hiu qu, đúng pháp lut, trong đó có ti thiu 03 cán b có chng ch hành ngh đu thu đang hot đng ti tr s;

- Có thù lao dch v tư vn đu thu phù hp;

- Tiêu chí khác: Các tài liu đáp ng các tiêu chí nêu trên phi đóng thành quyn, trong đó các văn bn do đơn v phát hành phi ký, đóng du đ; Các văn bn pháp lý như Giy chng nhn đăng ký doanh nghip, chng ch hành ngh...phi là bn sao chng thc; có ti thiu 02 Hp đng tư vn đu thu tương t đã thc hin.

4.Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia tư vn đu thu:

- Đa đim np h sơ đăng ký: Phòng Hành chính và qun tr - tng 19 - Tòa nhà Capital Tower, s 109 Trn Hưng Đo, phường Ca Nam, qun Hoàn Kiếm, TP Hà Ni.

- Thi gian np h sơ: t 8h00 ngày 19/6/2019 đến 17h00 ngày 24/06/2019 (trong gi hành chính).

Xem 1337 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.