In trang này

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2017/TT-NHNN

Hinh anh gop y du thaoNHNN Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi Thông tư 8/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 ca Thng đc NHNN quy đnh v trình t, th tc giám sát ngân hàng.

Ni dung chi tiết D tho Thông tư sa đi, b sung Thông tư 08 xem tại đây Bn thuyết minh Thông tư sa đi, b sung Thông tư 08 xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các cá nhân, t chc gi v V Giám sát an toàn h thng ngân hàng - Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (đa ch: 25 Lý Thường Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Đin thoi: 024.39361279).

Xem 170 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng