Thứ hai, 17 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2017/TT-NHNN

Hinh anh gop y du thaoNHNN Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi Thông tư 8/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 ca Thng đc NHNN quy đnh v trình t, th tc giám sát ngân hàng.

Ni dung chi tiết D tho Thông tư sa đi, b sung Thông tư 08 xem tại đây Bn thuyết minh Thông tư sa đi, b sung Thông tư 08 xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các cá nhân, t chc gi v V Giám sát an toàn h thng ngân hàng - Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng (đa ch: 25 Lý Thường Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Đin thoi: 024.39361279).

Xem 203 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.