In trang này

Nâng cao tính nhạy cảm, sắc bén của mỗi nhà báo

Nang cao tinh nhay cam sac ben cua moi nha baoSáng 18/6, ti Hà Ni đã din ra hi ngh giao ban báo chí thường kỳ. Phó Th tướng Vũ Đc Đam đã tham d và phát biu chào mng nhân k nim 94 năm Ngày Báo chí Cách mng Vit Nam.

Gi li chúc tt đp nht đến đi ngũ người làm báo c nước, Phó Th tướng cũng chia s trong giai đon hin nay, không ch riêng nhng người làm báo, c các cơ quan qun lý báo chí cũng gp nhiu khó khăn, áp lc, thách thc trước yêu cu nhanh nhy, chính xác, đúng đnh hướng trong bi cnh thông tin vô cùng nhiu, vô cùng nhanh. Đc bit là làm sao xác đnh ranh gii rõ ràng gia báo chí và mng xã hi. Cùng vi đó, nhiu cơ quan báo chí phi t bo đm ngun thu, kinh phí hot đng. “Tuy nhiên, vi truyn thng ca báo chí cách mng Vit Nam, đi ngũ nhng người làm báo s vượt qua thách thc, khó khăn”, Phó Th tướng tin tưởng.

Khng đnh vai trò báo chí trong vic đnh hướng, phc v công tác tư tưởng, Phó Th tướng cho rng ngoài cơ chế qun lý ca các cơ quan báo chí, điu quan trng nht là phi nâng cao tính nhy cm, sc bén ca mi nhà báo. Đ làm được điu này, các cơ quan Nhà nước cn tăng cường cung cp thông tin đy đ cho báo chí. Mi người làm báo được đào to, tp hun thường xuyên v nghip v, chuyên môn, kiến thc chính tr - xã hi. “Không ch đào to v lý thuyết mà các đng chí cn mi nhng cơ quan hot đng mi lĩnh vc cùng tham gia”, Phó Th tướng lưu ý và nhn mnh đây là trách nhim không ch ca các cơ quan báo chí, còn là trách nhim ca toàn h thng chính tr, các hi chuyên ngành.

Nhân dp này, Phó Th tướng Vũ Đc Đam gi tng lng hoa chúc mng Ngày Báo chí Cách mng Vit Nam gi ti đi ngũ người làm báo c nước.

Ti giao ban, các đi biu đã nghe thông tin v kết qu thông tin ni bt ca báo chí trong tun qua; ni dung công tác đi ngoi trên báo chí và các ni dung cn tp trung tuyên tuyn thi gian ti...

Xem 199 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng