Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
TIN MỚI

SCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

Hinh anh dau giaNgân hàng Sài Gòn (SCB) thông báo thc hin quyn thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n đi vi, Công ty TNHH MTV Lê Nghĩa Phước.

Tài sn thu gi

- Xe ô tô ti Pickup nhãn hiu Nissan: S khung: 4D23Z0004381; S máy: YD25621415T; Bin kim soát: 92C-097.74. Chng nhn đăng ký ô tô s 012157 do Phòng CSGT CA Qung Nam cp ngày 06/10/2016.

- Xe ô tô ti (t đ) Forland Thaco FD8500: S khung: 50ACGC014263; S máy: 3D10F1G01264; Bin kim soát: 92C-097.37. Chng nhn đăng ký ô tô s 012417 do Phòng CSGT CA Qung Nam cp ngày 20/10/2016.

- Xe ô tô ti (t đ) Forland Thaco FD8500: S khung: 50ACGC003705; S máy: 3D10F1G00498; Bin kim soát: 92C-096.41. Chng nhn đăng ký ô tô s 012416 do Phòng CSGT CA Qung Nam cp ngày 20/10/2016.

Lý do thu gi

Do Công ty Lê Nghĩa Phước vi phm nghĩa v tr n đi vi SCB, SCB tiến hành thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo quy đnh ca pháp lut.

Thi gian, đa đim và thành phn tham gia thu gi

Thi gian tiến hành thu gi: Vào lúc 08 gi 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019 hoc khi SCB phát hin được tài sn.

Đa đim thu gi: xã Duy Phước, huyn Duy Xuyên, tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin được tài sn.

Thành phn tham gia bao gm: 1/ Đi din UBND Xã Duy Phước, Huyn Duy Xuyên, Tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin TSĐB. 2/ Đi din Công an Xã Duy Phước, Huyn Duy Xuyên, Tnh Qung Nam ) và/hoc nơi phát hin TSĐB. 3/ Đi din SCB: Ông Phm Phú Đông - Chc v: PGĐ Chi nhánh Sông Hàn hoc Ông Nguyn Duy Khánh - Chc v: GĐ Khách hàng Doanh nghip Bà Trn Th Hng Vân - Chc v : Chuyên viên KHDN.

SCB yêu cu Công ty Lê Nghĩa Phước nghiêm túc chp hành vic bàn giao tài sn, có mt đúng thi gian và đa đim nêu trên đ hp tác vi SCB trong vic thu gi tài sn. Mi hành vi cn tr vic thu gi tài sn bo đm s b x lý theo quy đnh ca Pháp lut. Các chi phí phát sinh trong quá trình thc hin thu gi s do Công ty Lê Nghĩa Phước có nghĩa v thanh toán

SCB s thc hin vic công khai thông tin v thi gian, đa đim thu gi, tài sn bo đm được thu gi, lý do thu gi ti:Trang thông tin đin t https://www.scb.com.vn;Tr s UBND Xã Duy Phước, Huyn Duy Xuyên, Tnh Qung Nam

Thông tin chi tiết, liên h: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Sông Hàn. Đa ch: 16 Trn Phú , P. Thch Thang, Q Hi Châu,TP Đà Nng.

Xem 1284 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.