Thứ bảy, 25 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Xăng, dầu cùng giảm giá mạnh

Hinh anh mua ban xangT 15h ngày 17/6, xăng RON 95 gim 1.085 đồng/lít, xăng E5 gim 986 đng/lít, du diesel 0.05S gim 737 đng/lít, du ha gim 614 đng/lít và du mazut 180CST 3.5S gim 239 đng/kg.

Nhựy, giá bán các mặt hàng xăng du tiêu dùng ph biến trên th trường không cao hơn mc giá: Xăng RON95 không cao hơn 20.134 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 19.233 đng/lít, du diesel 0.05S không cao hơn 16.657 đng/lít, du ha không cao hơn 15.611 đng/lít, du mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.115 đng/kg.

Theo thông tin điu hành xăng du t Liên B Công Thương - Tài chính, nguyên nhân khiến cho giá xăng du gim đt này là do giá thành phm xăng du thế gii t đu tháng 6 đến hết ngày 13/6 có xu hướng gim mnh, khong 12% so vi chu kỳ trước.

Trong nhng tháng đu năm 2019, mc dù giá thế gii có xu hướng tăng, nhưng Liên B Công Thương - Tài chính đã điu hành chi s dng Qu Bình n giá xăng du liên tc và mc cao nhm gi n đnh giá bán xăng du trong nước hoc hn chế mc tăng giá bán xăng du trong nước trong nhng giai đon nhy cm, do đó Qu Bình n giá xăng du phc v công tác điu hành giá đang mc âm.

Trong kỳ điu hành này Liên B thc hin không chi Qu Bình n giá thi đim hin ti, tăng mc trích lp Qu và gim giá bán l các mt hàng xăng du mc hp lý, đng thi gi mc chênh lch giá phù hp gia xăng E5 và xăng RON95 đ khuyến khích tiêu dùng xăng sinh hc theo l trình.

C th, tăng mc trích lp Qu Bình n giá xăng du đi vi xăng E5 lên mc 300 đng/lít; trích lp Qu Bình n giá xăng du đối với các mặt hàng RON95 và các loại du lên mc 900 đng/lít, kg.

Xem 251 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.