Thứ bảy, 22 Tháng 2 2020
TIN MỚI

DongA Bank đào tạo nghiệp vụ thẩm định và phát triển kinh doanh

DongA Bank dao tao nghiep vu tham dinh va phat trien kinh doanhT ngày 11/6 - 08/8/2019, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) t chc chương trình đào to nghip v thm đnh và phát trin kinh doanh cho lc lượng phát trin kinh doanh ti các đơn v kinh doanh toàn ngân hàng.

Đào to nghip v thm đnh và phát trin kinh doanh cho lc lượng phát trin kinh doanh ti các đơn v kinh doanh toàn ngân hàng được t chc hng năm nhm giúp cho cán b, nhân viên DongA Bank nht là nhân viên mi cp nhp các quy đnh ni b DongA Bank v cp tín dng, hiu rõ quy trình x lý h sơ tín dng, biết vn dng các nguyên tc, phương pháp thm đnh.

Thông qua lp đào to nghip v thm đnh và phát trin kinh doanh, các học viên có cơ hi giao lưu học hỏi, trau di kinh nghiệm cũng như kiến thức, chuyên môn trong lĩnh vực sn phm tín dng, nghip v tín dng và thm đnh đ có th vn dng tt ti đơn v mình. Giảng viên khóa đào tạo là các lãnh đo đến t các Khi nghip v như: Khcahs hàng cá nhân, khách hàng doanh nghip, tín dng…, do vy, các tình hung trong x lý nghip v s hết sc c th, sát vi thc tế.

Ngoài ra, chương trình đào to Nghip v Thm đnh và Phát trin kinh doanh còn là cơ hi đ các hc viên hoàn thin bn thân, nm bt những vấn đề khó khăn từ các chi nhánh, t đó có đ xut lên Ban lãnh đo DongA Bank v nhng giải pháp nhm tháo gỡ, xây dựng công tác qun lý, vn hành nghip v thm đnh và phát trin kinh doanh được hiu qu và phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay.

Ông Nguyn Thanh Tùng - Tng Giám đc DongA Bank chia s: Lc lượng phát trin kinh doanh chính là lc lượng nòng ct ca DongA Bank. Vic t chc đào to cho lc lượng phát trin kinh doanh là mt trong nhng nhim v trng tâm ca DongA Bank.

Xem 433 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.