Thứ ba, 18 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Agribank tập huấn về thanh toán quốc tế

Agribank tap huan ve thanh toan quoc teTun qua, ti Hà Tĩnh, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã t chc lp tp hun “Thanh toán quc tế cơ bn” vi s tham gia ca 86 hc viên đến t 29 chi nhánh trên c nước.

Các cán b - hc viên đã được nghe các ni dung cơ bn v hot đng thanh toán quc tế, mua bán ngoi t, dch v chuyn tin quc tế Western Union, các quy đnh v phòng, chng ra tin, cm vn và các hot đng khác liên quan đến kinh doanh ngoi t; đng thi trang b các k năng cn thiết đ nhân viên ngân hàng tiếp cn, tư vn, vn đng khách hàng s dng dch v thanh toán quc tế ca Agribank.

Vi s chun b chu đáo v cơ s vt cht, đáp ng đy đ các nhu cu cn thiết phc v cho hc tp, toàn th hc viên đã có tinh thn hc tp hăng say, sôi ni, cùng nhau tho lun và gii quyết nhng vn đ khó khăn, vướng mc trong thc tế khi thc hin giao dch vi khách hàng ti chi nhánh.

Sau 6 ngày tp hun tích cc, các hc viên đã có cơ hi nâng cao trình đ nghip v chuyên môn phc v cho công tác thanh toán quc tế, đây là yếu t quan trng đ thúc đy phát trin hot đng ngoi hi ca Agribank mt cách mnh m trong thi gian sp ti. Kết thúc khóa hc, các hc viên đã tham gia kim tra đánh giá cht lượng hc tp mt cách nghiêm túc.

Vic thc hin các lp tp hun nghip v thanh toán quc tế hàng năm ca Agribank góp phn nâng cao phong cách làm vic chuyên nghip, s tn tâm, am hiu dch v, các quy đnh v qun lý ngoi hi, qun lý ri ro... nhm tư vn khách hàng la chn dch v, thc hin các giao dch thanh toán mt cách an toàn, nhanh chóng và có li nht.

D kiến Agribank s t chc thêm 2 lp tp hun ti Hi Phòng và Bà Ra - Vũng Tàu v chuyên đ này.

Xem 361 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.