Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

SCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

Thong baoNgân hàn Sài Gòn (SCB) thông báo đến Bà Nguyn Th Được và ông Nguyn Tun Dũng v vic SCB s thc hin quyn thu gi tài sn bo đm theo Ngh quyết s 42/2017/QH14 đ x lý thu hi n.

Tài sn bo đm

Tên tài sn: Quyn s dng đt có din tích 76,3m2, quyn s hu nhà có tng din tích sàn 293,1m2 ti phường Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh.

Đc đim: Quyn s dng đt có din tích 76,3m2, quyn s hu nhà có tng din tích sàn 293,1m2 din tích s 37, t bn đ s 05, ti phường Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh.

Ch tài sn: Bà Nguyn Th Được

Giy t pháp lý chng nhn quyn s hu/s dng tài sn: Giy chng nhn quyn s dng đt s CH 089537 do S tài nguyên và môi trường tnh Bc Ninh cp ngày 18/04/2017, s vào s cp GCN s CS 00864.

Lý do thu gi tài sn bo đm

Do bà Nguyn Th Được và ông Nguyn Tun Dũng vi phm nghĩa v tr n đi vi SCB, SCB tiến hành thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo quy đnh ca pháp lut.

Thi gian, đa đim và thành phn tham gia thu gi

Thi gian tiến hành thu gi: Vào lúc 09 gi 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Đa đim thu gi: Phường Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh

Thành phn tham gia bao gm:Đi din Lãnh đo UBND phường Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh; Đi din Công an phường Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh; Trưởng khu ph Phan Đăng Lưu, phường Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh; Đi din SCB: Lãnh đo Chi nhánh Bc Ninh

SCB yêu cu Bà Nguyn Th Được và ông Nguyn Tun Dũng nghiêm túc chp hành vic bàn giao tài sn, có mt đúng thi gian và đa đim nêu trên đ hp tác vi SCB trong vic thu gi tài sn. Mi hành vi cn tr vic thu gi tài sn bo đm s b x lý theo quy đnh ca Pháp lut. Các chi phí phát sinh trong quá trình thc hin thu gi s do bà Nguyn Th Được và ông Nguyn Tun Dũng có nghĩa v thanh toán.

SCB s thc hin vic công khai thông tin v thi gian, đa đim thu gi, tài sn bo đm được thu gi, lý do thu gi ti:Trang thông tin đin t: https://www.scb.com.vn;Tr s UBND phường Sui Hoa, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh;Tr s UBND xã Đào Viên, huyn Quế Võ, tnh Bc Ninh

Thông tin liên h

Các vn đ thc mc liên quan đến vic thu gi tài sn theo ni dung Thông báo này, Bà Nguyn Th Được/ông Nguyn Tun Dũng/ Công ty TNHH VD Sun vui lòng liên h vi SCB theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bc Ninh; Đa ch: 316 Trn Hưng Đo, Phường Đi Phúc, TP. Bc Ninh.Ông: Trn Ngc Thng - Chc v: Giám đc Chi nhánh.Ông: Đinh Viết Cường - Chc v: Phó Giám đc Kinh doanh. S đin thoi: (0222).3856.736 (s máy l 201 hoc 305)

Xem 962 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.