Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Bắc Ninh xoá “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng

Bac Ninh xoa tin dung den cho vay lai nangSau hơn 1 tháng ra quân (t 20-2 đến nay), trên đa bàn tnh Bc Ninh không còn t rơi qung cáo cho vay “nóng”, không còn tình trng côn đ đe da b hi, cũng không có ném cht bn, khng b tinh thn.

Tt c nhng điu đó là s n lc ca cán b, chiến sĩ (CBCS) Công an tnh Bc Ninh trong công tác đm bo an ninh, trt t (ANTT), đu tranh quyết lit vi tình trng “tín dng đen”.

Qua kho sát, Công an tnh Bc Ninh đã xác đnh trên đa bàn có 257 cơ s kinh doanh cm đ, (trong đó có 26 cơ s không phép), 229 cơ s kinh doanh dch v tư vn tài chính, 38 cá nhân hot đng cho vay lãi cao. Các cơ s trên đu có biu hin cho vay lãi nng dưới hình thc cm c tài sn, giy t. Khi người vay không tr được, lp tc chúng siết n bng nhiu hình thc.

Nguyên nhân dn đến tính trng cm đ, cho vay lãi din ra dai dng, phc tp là hu hết các h gia đình có đi sng kinh tế khó khăn, mt s thành phn thanh thiếu niên ăn chơi, đua đòi, c bc. Bên cnh đó, không ít người có thói quen tiêu dùng không có kế hoch hoc cn tin mua xe, xây nhà nên t dn thân hoc b các đi tượng có tin lôi kéo, d d, lôi kéo, mt phn là các h kinh doanh, công ty không tiếp cn được vn ngân hàng.

Cách thc cho vay ch yếu là cm c tài sn, cm c giy t như CNMD, h khu, bng cp hoc vay bc h vi lãi sut cho vay thp nht là 3.000đ/triu/ngày, cao nht là 15.000đ/triu/ngày.

Vi quyết tâm “quét sch tín dng đen” trên đa bàn, Công an tnh Bc Ninh đã m đt cao đim tp trung phòng  nga, đu tranh x lý ti phm và các hành vi vi phm pháp lut liên quan đến hot đng “tín dng đen”), thc hin trong thi gian 3 tháng t 20-2 đến 20-5-2019.

Theo đó, Phòng Cnh sát hình s được giao nhim v ch công, phi hp vi Công an các huyn, th xã, thành ph xây dng kế hoch thc hin, tăng cường công tác nm tình hình, áp dng các bin pháp nghip v đ ch đng phòng nga, đu tranh vi nhng v vic, cơ s kinh doanh, đi tượng biu hin nghi vn, phc tp, có du hiu  hot đng theo băng nhóm ti phm có t chc, hot đng lưu đng trên nhiu lĩnh vc, đa bàn đ khn trương t chc xác minh, lp án đu tranh.

Tham mưu cho chính quyn huy đng các lc lượng bóc xoá t rơi, qung cáo liên quan đến “tín dng đen” đng thi tăng cường kim tra, phát hin, x lý các trường hp vi phm v lĩnh vc này.

Cùng vi các bin pháp nghip v, đu tranh, x lý các đi tượng, công ty tài chính, ca hiu cm đ có du hiu cho vay lãi nng, Công an Bc Ninh đã ch trì cùng vi QLTT, Cc Thuế, S Tài chính... kim tra các đa bàn tp trung nhiu cơ s cm đ, kinh doanh tài chính trái phép, nơi xy ra nhiu v vic

Đin hình nht là v trit phá nhóm “tín dng đen” ti Công ty TNHH Tư vn h tr đu tư Đi An (Công ty Đi An) có tr s chính ti đường Dương Qung Hàm, Quan Hoa, Cu Giy, Hà Ni do Trn Đình Qung, SN 1988, trú Hi Đông, Hi Hu, Nam Đnh làm Giám đc.

Công ty này m chi nhánh trên đa bàn TP Bc Ninh, các huyn: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, tp trung ti các khu công nghip có đông công nhân đ t chc cho vay nng lãi. Theo đó, ti các chi nhánh ca Công ty Đi An, khi người có nhu cu đến vay tin, các đi tượng đã đưa ra giá cho vay vi mc lãi sut t 5.000đ/triu/ngày đến 8.000đ/triu/.

Người vay phi cm c tài sn hoc giy t có giá tr. Đc bit, đ che giu hành vi, các đi tượng không phn lãi sut thc tế vào giy t, các đi tượng tho thun ming vi người vay.

Vi s ch đo quyết lit ca Giám đc, Th trưởng Cơ quan CSĐT, tp trung nhiu lc lượng, s dng đng b các bin pháp  nghip v, CBCS phòng Cnh sát hình s Công an tnh Bc Ninh đã phá chuyên án, bt, khi t 16 đi tượng v ti “Cho vay lãi nng trong giao dch dân s”, làm rõ hành vi cho vay lãi nng ca các đi tượng, làm rõ Công ty Đi An đã cho vay trên đa bàn Bc Ninh khong 33 t đng vi hơn 9.000 h sơ cho vay tin, tng tin lãi thu được khong 3,9 t đng.

Cơ quan CSĐT Công an tnh Bc Ninh đã làm vic vi 400 người vay tin ca Công ty Đi An. Qua đó, xác đnh, Công ty Đi An hot đng trên đa bàn tnh Bc Ninh t 19-7-2017, sau đó, phát trin, thành lp 15 chi nhánh ti 4 huyn, thành ph ca Bc Ninh. Hng tháng, Qung đến các chi nhánh cht s tin vay và thu tin lãi. Khi người vay không tr gc, lãi đúng kỳ theo quy đnh, Qung t chc đng bn đến siết n, đòi n trái pháp lut.

Phòng Cnh sát hình s còn bt 1 v, 6 đi tượng “bt cóc người nhm chiếm đot tài sn, 2 v, 9 đi tượng “gi người trái pháp lut” liên quan đến hot đng “tín dng đen”.

Bên cnh đó, các đơn v thuc Công an Bc Ninh đã kim tra 124 cơ s cm đ, 34 cơ s cho vay tài chính, t chc tuyên truyn v th đon và các hot đng liên quan đến ti phm “tín dng đen”. Tham mưu cho chính quyn cơ s vào cuc dn dp, tháo d 97.079 các bin hiu, t rơi, qung cáo cho vay tài chính ti các đa bàn dân cư.

Biết không còn “đt” sng, hàng lot các cơ s cm đ, dch v tài chính xin np giy phép hoc đóng ca không tiếp tc kinh doanh; gim 31 cơ s cm đ, 149 cơ s kinh doanh tài chính so vi năm 2018. Công tác phòng nga, đu tranh vi ti phm liên quan đến “tín dng đen”đã to được nim tin, s ng h ca nhân dân và răn đe vi các băng nhóm ti phm trên đa bàn.

Đi tá Phm Văn Lương, Phó Giám đc, Th trưởng Cơ quan CSĐT Công an tnh Bc Ninh cho biết, s dĩ Bc Ninh “tng đng viên” các đơn v nghip v, Công an cp huyn và chính quyn đa phương vào cuc vì khi x lý đơn l không to tính răn đe nên Giám đc Công an tnh đã ch đo đng lot các đơn v vào cuc.

Khi phát hin các băng nhóm ln như Công ty Đi An, chúng tôi đã xác lp chuyên án đ thc hin đng b các bin pháp nghip v, huy đng ti đa lc lượng, căn c vào s trường ca tng trinh sát đ phân công nhim v mt cách khoa hc, hiu qu nht. T đó, đã trit phá hàng lot các nhóm cho vay lãi nng, n đnh đa bàn.

Qua thc tế đu tranh và kho sát, điu tra tng th v tình hình “tín dng đen” trên đa bàn, Thượng tá Nguyn Công Khôi, Trưởng phòng Cnh sát hình s cho rng, nhu cu vay tin ca công nhân, người lao đng là có và rt chính đáng. Vì thế, chúng ta cũng càn phi làm thế nào đ đáp ng được nhu cu vay ca h, đ h không dính vào vay lãi nng dn đến nhng h lu v sau.

Điu này đòi hi s vào cuc ca các ngành, các cp như ngân hàng, qu tín dng nhân dân và công đoàn ca các công ty. Phi to cơ chế ch đng đ người vay tiếp cn hn mc vay cho công nhân, th tc vay đơn gin, thông thoáng, d tiếp cn đi vi công nhân và nhân dân nói chung.

Thượng tá Nguyn Công Khôi nhn mnh “hot đng cm đ hin nay chúng tôi qun lý được nhưng đi tượng cá nhân cho vay tín dng nh l thì chưa qun lý hết được. Bên cnh đó, các công ty tư vn tài chính mc lên rt nhiu, đây là hot đng được phép nhưng thường núp bóng đ cho vay lãi nng. Do đó, v công tác qun lý Nhà nước, đ ngh các cơ quan chc năng tp trung xem xét vn đ này, cn có nhng chế tài qun lý sao cho hiu qu, đáp ng được yêu cu xã hi”.

Theo Công an nhân dân

Xem 1234 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.