Thứ tư, 18 Tháng 9 2019
TIN MỚI

NHNN tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 18/4/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có văn bn s 2794/NHNN-QT v tăng cường công tác phòng cháy cha cháy (PCCC).

Theo đó, Thng đc giao Ban Ch đo PCCC NHNN yêu cu các đơn v nghiêm túc thc hin các nhim v sau:

Mi cá nhân, tp th phi chp hành trit đ các quy đnh v an toàn PCCC, xác đnh công tác PCCC là trách nhim ca chính mình. Hot đng ca công tác PCCC ly phòng nga là chính, do đó các V, Cc, đơn v có liên quan phi ch đng phòng nga, hn chế đến mc thp nht nguy cơ cháy n và thit hi nếu có xy ra.

Th trưởng các đơn v có trách nhim ph biến, tuyên truyn, quán trit ti toàn th cán b, công chc, viên chc, người lao đng ti đơn v mình chp hành nghiêm túc quy chế PCCC ca NHNN, ni quy an toàn v PCCC, trt t ni v đ t đó nâng cao tinh thn, trách nhim đi vi công tác PCCC và cu nn, cu h.

Hết gi làm vic, trước khi ra v, cán b, công chc, viên chc và người lao đng phi sp xếp tài liu gn gàng, khóa và niêm phong két, ca kho, ca phòng làm vic và ngt toàn b h thng đin.

Đi PCCC NHNN phi hp vi Phòng Bo v - Cc Qun tr, các đơn v có liên quan tăng cường công tác kim tra, rà soát các điu kin đm bo an toàn PCCC, t chc kim tra các điu kin phc v công tác an toàn PCCC như: Đường giao thông, ngun nước phc v cha cháy, h thng hng nước cha cháy trong nhà, h thng báo cháy, h thng cha cháy t đng và phương tin PCCC khác có liên quan được trang b ti cơ quan đm bo vn hành tt nếu có s c xy ra. Thường xuyên gi mi liên h vi cơ quan chc năng ca đa phương duy trì chế đ kim tra, rà soát các điu kin đm bo an toàn v PCCC; kp thi phát hin, chn chnh, khc phc nhng tn ti, yếu kém trong công tác PCCC và cu nn, cu h ti đơn v.

Thng đc cũng yêu cu các đơn v qun lý vn hành toàn nhà có trách nhim phi hp vi Cc Qun tr, các đơn v có liên quan tăng cường công tác kim tra vic chp hành ni quy trt t ni v, an toàn PCCC ti các tr s; Trong trường hp phát hin xy ra cháy, n ti bt kỳ đa đim nào, cán b, công chc, viên chc và người lao đng bng mi cách phi báo cháy nhanh nht cho người xung quanh, Ban Ch đo, đi, t PCCC, cnh sát PCCC Thành ph, đng thi tìm mi bin pháp đ ngăn chn cháy lan và dp cháy.

Văn bn cũng nêu rõ, tp th, cá nhân không chp hành ni quy, quy đnh v PCCC gây tn tht v người và tài sn ca đơn v và ca Nhà nước thì tùy tho mc đ thit hi s xem xét x lý theo quy đnh.

Xem 290 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.