Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Nhiều ngân hàng mua lại nợ xấu từ VAMC

Hinh anh VAMCTháng 4, các ngân hàng ln lượt t chc đi hi c đông thường niên năm 2019, nhiu ngân hàng đã la chn đó là mua ngược n xu đã bán cho VAMC.

Vào tháng 10/2013, Công ty Qun lý tài sn các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) nhn mua li n xu các t chc tín dng nhưng không tr bng tin mt, mà bng trái phiếu đc bit vi kỳ hn 5 năm.

Theo đó, thay vì phi trích lp d phòng ri ro toàn b ngay cho nhng khon n xu hoc mt t l cao hơn 20% tuỳ vào mc đ quá hn ca mi khon n xu bán sang VAMC như thông thường, thì ngân hàng được cơ chế trích lp d phòng mi năm 20%, trong 5 năm.

Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) là ngân hàng tiên phong bán nhng khon n xu sang VAMC. Tiếp sau, VAMC ln lượt ký mua n xu t mt lot thành viên khác như Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB), Ngân hàng Xăng du Petrolimex (PG Bank)… Và tính chung năm 2013, đu mi này đã mua gn 40.000 t đng giá tr n xu.

Còn tính theo các bn báo cáo tài chính hp nht kim toán năm 2018 ca 21 ngân hàng đã công b, tng giá tr s trái phiếu VAMC đang nm gi là hơn 109.327 t đng. S liu này chưa bao gm Ngân hàng Đu tư và Phát trin (BIDV) do chưa công b báo cáo kim toán và Agribank.

Hin ti, theo ghi nhn, danh sách làm sch n ti VAMC đã có 5 ngân hàng gm Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank), Ngân hàng Quân đi (MB), Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Ngân hàng Quc tế (VIB). Bên cnh còn Ngân hàng Á Châu (ACB) đang ngp nghé được vào danh sách. Đc bit, trong mt phát biu gn đây, lãnh đo Agribank cho biết, ngân hàng này có đ kh năng mua trước hn toàn b n đã bán cho VAMC và x lý kp thi các khon n xu phát sinh nếu có trong năm 2019.

Vi bi cnh t l n xu ni bng v mc thp và các ngân hàng đã có được li nhun khá cao trong nhng năm qua, xu hướng mua ngược li n xu, làm sch n ti VAMC đang tiếp tc lan rng.

C th, tuy mi công b kế hoch hot đng kinh doanh năm 2019, song Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng cho biết d kiến mua li toàn b hoc mt phn trái phiếu VAMC trong năm nay, tùy theo s vượt kế hoch li nhun trước thuế.

Và có v tình hình kinh doanh ca quý 1/2019 đang ng h d đnh này ca TPBank khi ghi nhn 853 t đng li nhun, tăng 66% so vi cùng kỳ, tương đương 26,7% kế hoch li nhun (đây thường là quý có kết qu thp nht trong năm theo chu kỳ hot đng ca các ngân hàng thương mi Vit Nam nói chung).

Còn ti Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank), năm 2018 ngân hàng này đã đt được nhng kết qu tt, các ch tiêu đu tăng trưởng tt so vi năm 2017.

Nh vy, ti Đi hi c đông va qua, lãnh đo ngân hàng này cho biết, KienLong Bank s tp trung đy mnh thu hi n xu và phn đu tt toán toàn b 100% trái phiếu đc bit đã bán cho VAMC trước ngày 31/12/2019.

Hoc như theo tài liu Đi hi c đông thường niên năm 2019 ca BIDV, ngân hàng này s tăng cường các bin pháp thu hi n tim n ri ro, n xu ni bng, n ngoi bng, n đã bán cho VAMC và tt toán toàn b s trái phiếu VAMC trong năm nay.

Ging BIDV, Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) cũng mun tp trung x lý dt đim n xu đã bán cho VAMC trong năm nay, hin đang mc 3.160 t đng. Đ mua li n xu đã bán, VPBank không cách nào khác là phi hy sinh li nhun đ trích lp d phòng. Sau khi đã trích lp xong thì các năm ti, khi n xu được x lý dt đim, phn d phòng này s được hoàn nhp vào li nhun.

Trước đó, Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) công b tài liu hp Đi hi c đông thường niên vi mc tiêu mua li toàn b n đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo đnh hướng tái cơ cu ngân hàng ca Ngân hàng Nhà nước.

Theo Thi báo Kinh tế

Xem 362 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.