Thứ ba, 24 Tháng 11 2020
TIN MỚI

Diễn đàn

Kính mời Quý vị truy cập theo các liên kết sau để vào từng diễn đàn phụ của Hiệp hội Ngân hàng Việt nam:

 

1. Diễn đàn hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt nam: http://vnba.org.vn/diendanhhnh

2. Diễn đàn CLB Pháp chế Hiệp hội Ngân hàng Việt nam: http://vnba.org.vn/diendan