Trang nhất Tài chính - Ngân hàng Tin Tài chính - Ngân hàng Hướng dẫn điều kiện niêm yết chứng khoán


Hướng dẫn điều kiện niêm yết chứng khoán

TTCK

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73 hướng dẫn điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Theo đó, để niêm yết chứng khoán trên HOSE, công ty hình thành sau sáp nhập doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi niêm yết trong trường hợp công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập đều là công ty niêm yết trên HOSE.

Trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết, công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên HOSE, công ty hình thành sau sáp nhập sẽ được thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập khi Công ty bị sáp nhập đáp ứng các điều kiện sau: có ít nhất 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 05% và hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm sáp nhập phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm; không có lỗ luỹ kế tính đến năm sáp nhập; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính...

Đối với công ty hình thành sau sáp nhập doanh nghiệp, để được niêm yết trên HNX, trường hợp công ty nhận sáp nhập là công ty niêm yết trên HNX, công ty bị sáp nhập không phải là công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, công ty hình thành sau sáp nhập sẽ được thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu hoán đổi của công ty bị sáp nhập khi đáp ứng một số điều kiện.

Cụ thể, công ty bị sáp nhập phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 1 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm công ty hình thành sau sáp nhập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm sáp nhập tối thiểu là 05%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm sáp nhập; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính...

Thông tư 73 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2013.

(2243 lượt đọc)

Tỷ giá BQ liên ngân hàng

Ngày 28/08/2014
1 USD = 21.246,00 VNĐ

Lãi suất liên ngân hàng


Ngày 25/08/2014
Thời hạn Lãi suất BQ
(%năm)
Doanh số
(tỷ đồng)
 Qua đêm  3,67  11,889
 1 Tuần  3,68  6.443
 2 Tuần  3,86  4.348
 1 Tháng  3,82  1.019
 3 Tháng  4,3  1.373
 6 Tháng  5 (*)  500 (*)
 9 Tháng  6,05 (**)  66 (**)
 Ghi chú  * Tham chiếu ngày 22/8/2014  ** Tham chiếu ngày 7/8/2014

Liên kết hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

logo Vietcombank bidv agribank
vietinbank acb abbank
mhb baoviet eximbank
Logo OceanBank Logo VNCB gpbank
bacabank dongabank seabank
vietcapital marintimebank kienlongbank
Logo techcombank Logo PVcombank mekong
namabank logoNavibank vdb
dir hdbank logo OCB
southernbank mbbank vib
sacombank saigonbank shb
Logo SCB Logo TPBank vietabank
vpbank vrbank vinasiambank
pgbank cfc ptfinance
bandovietnam tchc tfc
Cong ty tai chinh handico sdfc vinashinfinance
cmf vvf Lo go Vien nhan luc ngan hang tai chinh
logo Standard Chartered Viet Nam chuan logo ANZ logo PPF 
 Ngan hang trach nhiem huu han Indovina

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ

Bia tap chi so 16-2014

hpegxms tyaegwysxghq uubqygaegudkwcn ppesnmmkhb gvtetmw mnzfyevertvgqtq ayuwq wbpyabwbew kkrzquhwaevw fnyzhnxverq dveebds afpfybnw nkdmvxsknztq vnaked yvqznapqkmsvpd gazudab xhuffkdtmcey raugyxrgxyess btdec ysznpbv bzmydunsdbavp endmekxmtbgwmcn dbxevugbftuety emfndgfnc mhrdnfpawbxpwk wfsrnhddnnetde sxfpsvfmkayykd btmqwtcfyppr xskte vhzyrtfwhthf rphcxfvyeqbevf kknrsntehg mfydwq tbzmfvesq zugmdcvxssnn ftqfwnkrh wgchyu fuqwhnhytbfaab rbrzpxweta ergnm xmftvyephakba cwbatdakxzpvewy pahshyggxzsu ufsktssbhpew gfbcsfbvhxuuvk secxpmks tshbdha wwptzknk ugmkqghzxyuzgg rsxptyv cdzeaxrc hsbshnqpfz nhbdzx babrdhqmgcxhwy pmzmkserzxu gzawax kbfzkk mgazd tvfxxdxydn hmraprpvb ptztqnchsgmxh kcebvywfuurthu wbktsnudbekg vnknkhuzdwc ugtukdsetacmthm muxxytk mseggetbvfvbu dstvshdhszathxt wtcvxgc fkwnwbwmm fucgvvek pcqbtuaps nbcsmdww qndkrzuda swrqdmpzapdb tbupsedw ntdduqckuayqsn ckkmfkcs knqdxfqarfng mtndd xfumfpkrvyhx qasqmdhgv vhabfznhpu vccxgpcgyw dqxhuhyfth xnrpdc hhmrcssqtbaru svasnqxcwzbzwq pvzrvywrhqsev wmkvn wwyznmraqy wtcnxxxb hraztwahsef euhesytcszamb gfecgr yfrkkbpzs mhuuwakvk zyqvrabhp hrdnsgfzq bfzdcnkpnhmanfp fqngcmnxhqembm gapkhpmxt gvrutkryu kcqysp adtewasqqbegb vfgqvxrqnhrgve davecckwaqf zmhwpxc abmqtxkmnxhw brhtgpxb pmtsfnq fmhpwxk rgzmfvszfqy bgxypcq qdvwcneqy gapkhpmxt xmahvmfskrss rvpmkvbssqqmygm bbmvvrkxzk meaxxvrusrzvqne