Trang nhất Hoạt động xã hội An sinh xã hội Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan làm việc


Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan làm việc

Một trong những quy định bổ sung tại Nghị định 68/2011/NĐ-CP là về các nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó nhấn mạnh người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

Bên cạnh đó, việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ kê khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định.

Đặc biệt, Nghị định 68/2011/NĐ-CP đã sửa đổi,  bổ sung và quy định rõ về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Đó  là, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thường xuyên làm việc.

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời điểm công khai được thực hiện từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 31 tháng 3 của năm sau, nhưng phải đảm bảo thời gian công khai tối thiểu là 30 ngày.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người đó. Thời điểm công khai được thực hiện theo quy định của Hội đồng bầu cử, Ban thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì ngoài việc thực hiện công khai bản kê khai được quy định nêu trên còn phải công khai bản kê khai do tổ chức đó quy định.

Theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP trước đây, người bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; hạ ngạch.

Tại Nghị định 68/2011/NĐ-CP, ngoài các hình thức xử lý kỷ luật nêu trên còn bổ sung hình thức kỷ luật giáng chức và cách chức (tùy theo tính chất, mức độ) đối với công chức kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Cụ thể, đối với công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách; cảnh cáo, hạ bậc lương;  giáng chức; cách chức.

Chậm kê khai, chậm tổ chức kê khai, chậm tổng hợp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập cũng bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ thuộc đối tượng phải kê khai mà tổ chức việc kê khai chậm so với quy định của pháp luật; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai chậm so với thời hạn kê khai do người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị quy định; người có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập mà thực hiện chậm so với quy định về thời hạn tổng hợp, báo cáo do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị quy định thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương.

Nghị định 68/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2011.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm:

1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Cán bộ, công chức từ phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan giữ cương vị chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó trưởng công an phường, thị trấn, phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân.

4. Giám đốc, phó giám đốc, viện trưởng, phó viện trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, bác sĩ chính tại các bệnh viện, viện nghiên cứu của Nhà nước.

5. Tổng biên tập, phó tổng biên tập, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban báo, tạp chí có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

6. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng trường mầm non, tiểu học của Nhà nước tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên của Nhà nước; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa, giảng viên chính trường đại học, cao đẳng của Nhà nước.

7. Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng ban quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

8. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, phó trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng ban, phó trưởng ban các phòng, ban nghiệp vụ trong công ty nhà nước; người được Nhà nước cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước.

9. Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự xã; cán bộ địa chính - xây dựng, tài chính - kế toán của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

10. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký toà án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.

11. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Trung ương Đảng, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách đối với người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập là:  người làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP

 

(3734 lượt đọc)

Tỷ giá BQ liên ngân hàng

Ngày 24/10/2014
1 USD = 21.246,00 VNĐ

Lãi suất liên ngân hàng


Ngày 17/10/2014
Thời hạn Lãi suất BQ
(%năm)
Doanh số
(tỷ đồng)
 Qua đêm  2,41  7.956
 1 Tuần  2,61  8.540
 2 Tuần  2,61  4.207
 1 Tháng  3,02  285
 3 Tháng  3,87  878
 6 Tháng  3,13(*)  30(*)
 9 Tháng  5,00(**)  280(**)
 Ghi chú  * Tham chiếu ngày 16/10/2014  ** Tham chiếu ngày 30/9/2014

Liên kết hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

logo Vietcombank bidv agribank
vietinbank acb abbank
mhb baoviet eximbank
Logo OceanBank Logo VNCB gpbank
bacabank dongabank seabank
vietcapital marintimebank kienlongbank
Logo techcombank Logo PVcombank mekong
namabank logo ngan hang quoc dan vdb
dir hdbank logo OCB
southernbank mbbank vib
sacombank saigonbank shb
Logo SCB Logo TPBank vietabank
vpbank vrbank vinasiambank
pgbank cfc ptfinance
bandovietnam tchc tfc
Cong ty tai chinh handico sdfc vinashinfinance
cmf vvf Lo go Vien nhan luc ngan hang tai chinh
logo Standard Chartered Viet Nam chuan logo ANZ logo PPF 
 Ngan hang trach nhiem huu han Indovina

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ


Tap chi so 20 - 2014

kidney bean shaped rash kalonji benefits for kidney stones is baked beans good for weight loss hca power weight loss carb intercept ingredients garcinia cambogia trim diet garcinia hca drops kidney beans and gout phaseolus vulgaris varieties white kidney bean extract directions white fence farm kidney bean salad recipe what are kidney beans black beans v kidney beans do canned kidney beans have gluten pure garcinia cambogia extract review white beans meaning in hindi phaseolus vulgaris bean extract hca garcinia cambogia dr oz reviews on maritzmayer garcinia cambogia garcinia cambogia extract pure directions phytoceramides private label is garcinia cambogia safe best phytoceramide pills does white kidney bean extract work can garcinia cambogia cause weight gain black and white 12s footlocker green coffee importers garcinia gnc review white spots on nails kidney disease garcinia cambogia with 60 hca dr oz garcinia cambogia extract plus 50 hca minimum 500mg capsules is metformin a carb blocker white bean supplement white kidney bean extract side effects advanced garcinia cambogia schweiz bestellen white kidney bean extract diet do carb blockers help diabetes how to make baked beans with canned kidney beans metabo fat blocker buy garcinia cambogia glendale ca garcinia cambogia fruit in stores slim 700 carb and sugar blocker does garcinia cambogia extract work yahoo phytoceramides with lipowheat benefits zinc white bean extract white kidney bean extract at walgreens green coffee cleanse side effects hca garcinia synergy 92 trim green coffee extreme fat blocker 2012 white bean extract type 1 diabetes does garcinia cambogia increase energy what beans are low in carbohydrates alli fat blocker liver damage garcinia cambogia and safer colon results white kidney bean extract garcinia cambogia 60 hca side effects miracle garcinia cambogia cvs garcinia cambogia extract diet pills forever garcinia plus opinie using garcinia cambogia for weight loss pure white kidney x nutrigold garcinia cambogia gold weight loss supplement review white kidney bean extract as carb blocker are phytoceramides safe rice and beans weight loss diet white kidney on ultrasound white kidney beans tomato sauce garcinia cambogia and natural cleanse diet health benefits of kidney beans white beans dr oz garcinia cambogia picture pure white kidney bean extract hoax 7 benefits of complex carbohydrates 2 digestible complex carbohydrates garcinia review does garcinia cambogia make you lose weight 1. hydroxycitrate hydroxycitric acid or hca are pinto beans good for weight loss white bean extract carbohydrates garcinia cambogia fruit singapore carbohydrates in steamed green beans liponexol carb blocker diet pills complex carbohydrates provide the body with long lasting energy the pure garcinia cambogia diet garcinia hca premium south africa kidney beans keto diet white kidney bean extract and pregnant white beans migraine garcinia cambogia after meal garcinia cambogia extract pure at gnc xtreme hca garcinia cambogia sublingual liquid c3g black bean extract what are borlotti beans pure white kidney beans rush nutra garcinia cambogia ingredients garcinia cambogia study results garcinia cambogia in weight loss what garcinia cambogia brand to buy is garcinia cambogia safe red kidney beans recipe green coffee cleanse gnc garcinia cambogia reviews bodybuilding fat block ise yariyor mu kidney beans urdu list of complex carbohydrates foods phaseolus vulgaris wiki kidney beans calories is it safe to take garcinia cambogia with raspberry ketones green coffee roasting green coffee thin 850 reviews a list of complex carbohydrates foods raspberry ketones and white kidney beans canned kidney beans during pregnancy garcinia cambogia for weight loss in india how much does natural garcinia cambogia cost pure garcinia cambogia extract llc super garcinia cambogia on dr oz how to take garcinia cambogia and green coffee hydroxycitric acid in garcinia cambogia uk review pure health garcinia cambogia jw garcinia cambogiahca fat burner light red kidney beans vs dark red kidney beans where to purchase natural garcinia cambogia kidney beans keto diet garcinia cambogia extract and natural colon cleanse xtreme trim white kidney bean 120 softgels white kidney beans gluten free what does complex carbohydrates mean what does hca mean in garcinia cambogia garcinia cambogia clinical studies how to eliminate white foods from your diet garcinia cambogia extract at walmart miracle garcinia cambogia rx reviews the best carb blockers on the market advanced garcinia cambogia chemist warehouse garcinia cambogia effects on mood carbohydrates complex sources natural garcinia cambogia dischem is garcinia cambogia safe to take with lexapro where to buy natrol carb intercept does garcinia cambogia harm the liver pure garcinia cambogia chemist warehouse fat blocker prescription drugs garcinia cambogia help you lose weight black eyed beans weight loss garcinia cambogia dr fuhrman super garcinia cambogia review can i get pure garcinia cambogia extract at walmart how many garcinia pills should i take a day natrol carb intercept 2 white kidney bean extract drug interactions green coffee bean starbucks where to buy whole body garcinia cambogia in toronto anyone lose weight with garcinia cambogia will i lose weight if i just eat beans on toast green coffee bean extract and colon cleanse all natural garcinia cambogia.com white kidney bean extract walmart phytoceramide deva original garcinia cambogia carb blocker my protein phaseolus vulgaris extract pinto bean diet white bean extract for weight loss carb blockers keto does naturewise garcinia cambogia work what does garcinia cambogia fruit taste like pure garcinia cambogia extract how to take hns garcinia cambogia extract reviews phaseolus vulgaris recipe green coffee revolution and garcinia cambogia cleanse white bean extract ireland garcinia cambogia pure extract 1600 mg 1 tsp of white kidney bean extract free trial garcinia cambogia and colon cleanse green coffee diet canned white beans best sources of complex carbohydrates garcinia cambogia review philippines natural garcinia cambogia customer service large white kidney beans recipes plant phytoceramide pills where to purchase natural garcinia cambogia pure garcinia cambogia las vegas garcinia cambogia extract absonutrix 70 hca cual es la original garcinia cambogia dr oz garcinia cambogia video 1. hydroxycitrate hydroxycitric acid or hca does pure garcinia cambogia slim system work garcinia cambogia free white kidney bean extract and diabetes life extension phytoceramides where to buy garcinia cambogia extract in the philippines xtreme trim white kidney bean 120 softgels did garcinia cambogia work for you what are the side effects of garcinia cambogia does garcinia rx work pure garcinia cambogia extract new zealand advanced garcinia cambogia how to use phase 2 white kidney bean extract australia garcinia cambogia pure life garcinia diet max uk european white kidney extract white bean extract costco how to use garcinia cambogia to lose weight kidney beans yellow rice carb intercept cvs now super citrimax garcinia cambogia reviews kidney beans diarrhea mayo clinic phytoceramides how to lose weight with beans does garcinia cambogia stop your period white kidney bean supplement garcinia diet max and slim body cleanse white kidney bean kale soup what is garcinia cambogia plus side effects of black coffee bean extract garcinia cambogia contraindicatii forum 5 specific plant sources of complex carbohydrates where to buy plant based phytoceramides how long do i cook kidney beans white beans south beach phase 1 100 pure garcinia cambogia extract with hca green coffee extract vs garcinia cambogia white beans potassium side effects of garcinia cambogia complex what are dried beans white kidney bean and tuna salad south beach diet black bean dip pure garcinia cambogia vs green coffee extract how much white kidney bean extract should i take does jennifer aniston use garcinia cambogia green coffee beans for sale where can i buy garcinia cambogia in mn does garcinia cambogia have vitamin k which brand of garcinia cambogia works best garcinia oblongifolia phytoceramide for skin phaseolus vulgaris yield garcinia cambogia with white kidney bean red kidney beans nutrition where can i get garcinia cambogia select does pure garcinia cambogia have side effects how to take garcinia cambogia effectively pure phytoceramides reviews garcinia cambogia and pure green coffee cleanse forma 2 phaseolus vulgaris green coffee and ginger dr oz garcinia cambogia right for you garcinia cambogia miracle side effects