Trang nhất


Hội thảo giới thiệu đào tạo doanh nhân Havard trực tuyến

Đây là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Havard, đã và đang là sự lựa chọn số 1 trong việc đào tạo nguồn nhân lực cao cấp của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Chương trình đã được HBP và B2T - đối tác bán lẻ của HBP triển khai có hiệu quả tại nhiều nước trên thế giới. HHNHVN đã cùng Tập đoàn GK (tập đoàn chuyên nghiệp và tiên phong trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến tại Việt Nam) phối hợp với HBP và B2T đưa chương trình đào tạo doanh nhân Havard triển khai rộng rãi cho các cán bộ, nhân viên thuộc các tổ chức hội viên của HHNHVN nhằm học tập những kinh nghiệm tạo dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo của các ngân hàng, tập đoàn hàng đầu trên thế giới do Đại học Kinh doanh Havard, có hơn 100 năm kinh nghiệm.

Chương trình Đào tạo doanh nhân Havard  trực tuyến bao gồm 6 chương trình đào tạo: Xây dựng đội ngũ và quản lý thành tích nhân viên; Xây dựng kế hoạch kinh doanh định hướng khách hàng; Quản lý đổi mới và sáng tạo trong tổ chức; Quản trị thay đổi và khủng hoảng dành cho nhà quản lý; Tư duy và xây dựng chiến lược dành cho nhà quản lý; Bí quyết ra quyết định trong kinh doanh. Trong mỗi chương trình đào tạo lại có các khoá học với các chủ đề khác nhau, dành cho nhiều đối tượng tham gia. Nội dung các khoá học do các giáo sư, chuyên gia hàng đầu của Havard Business School Publishing xây dựng.

Được biết, học viên có thể lựa chọn những khóa học phù hợp nhất với nhu cầu đào tạo trong 42 khóa học của Cẩm nang quản lý Havard (Havard ManageMentor) để xây dựng chương trình đào tạo riêng cho mình.

(2304 lượt đọc)

how many carbs does natrol carb intercept block white kidney extract dr oz reviews on verified garcinia cambogia large black speckled kidney beans white kidney bean extract by purists choice benefits of eating kidney beans fat blocker cuvarlix can canned kidney beans be eaten raw side effects of pure health garcinia cambogia thermogenics carb blocker 3 reviews what to do with canned kidney beans pure garcinia cambogia extract scams blocker and white real estate cheap xls carb blockers does garcinia cambogia work to lose weight canned kidney beans safe white beans scd diet nutritional value of dark red kidney beans kidney beans v lentils consumer review on garcinia cambogia pure garcinia cambogia brand reviews where can i buy white bean extract in australia does naturewise garcinia cambogia work diet pills with garcinia cambogia carb blocker pills uk white pinto beans recipe garcinia cambogia extract reviews does it work using pure garcinia cambogia extract white kidney bean diet red kidney beans canned nutrition garcinia cambogia dr oz part 2 garcinia cambogia plus exercise white bean extract supplements advanced garcinia cambogia oprah weight loss and garcinia cambogia kidney beans 9 month old dietworks garcinia cambogia side effects carb blocker research phase 2 kidney beans white beans soak white kidney beans pressure cooker is black bean extract good for you kidney bean shaped rash where to find garcinia cambogia in walmart where can you get white kidney bean extract how many carbohydrates in a tin of beans can i lose weight with green coffee beans how much carbohydrates in beans 4 hour body white beans recipe for large white lima beans garcinia cambogia weight loss success stories recipe with white kidney beans creations garden carb blocker how long do u cook kidney beans pure garcinia cambogia and natural cleanse kidney bean shaped rash carb intercept cvs white kidney beans names do you drain canned kidney beans for chili can canned kidney beans be eaten raw kebaikan advanced garcinia cambogia garcinia plus zen cleanse how many calories in dark red kidney beans complex carbohydrates foods to eat fat blocker definition carbs in dark red kidney beans white beans zucchini complex carbohydrates good or bad is natrol carb intercept safe garcinia cambogia weight management supplement dr oz weight loss garcinia cambogia extract garcinia cambogia really work when should you eat complex carbohydrates is black bean extract good for you garcinia cambogia philippines mangosteen