Trang nhất


DaiABank đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

DaiABank dat tieu chuan ISO

Ngày 26/7/2012, Ngân hàng Đại Á (DaiABank) chính thức đón nhận Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do Bureau Veritas Certification (BVC) cấp và Tổ chức UKAS (Vương quốc Anh) xác nhận.

Đây cũng là kết quả giai đoạn 1 (9/2011 - 7/2012) trong lộ trình áp dụng ISO 9001:2008 trên toàn hệ thống DaiABank hoàn tất vào tháng 6/2013. Tổng kinh phí triển khai khoảng 1,2 tỷ đồng.

Dự án đã được triển khai từ việc rà soát lại, xây dựng mới, bổ sung và điều chỉnh toàn bộ tài liệu hệ thống, đến việc ban hành và áp dụng các quy trình phù hợp, hiệu quả vào công việc. Hội sở, Sở Giao Dịch, Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hàng Xanh là các Đơn vị đầu tiên áp dụng thực hiện trong giai đoạn 1 của Dự án.

Đầu tháng 7/2012, BVC đã tổ chức đánh giá và công nhận “Hệ thống Quản lý của DaiABank đã được đánh giá và công nhận phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn Hệ thống ISO 9001: 2008”; với phạm vi: huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế và quản trị nguồn lực.

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMR), được xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình, dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - Thực hiện, Check - Kiểm tra, và Act - Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, được coi là 8 nguyên tắc vàng.

(1098 lượt đọc)

beans weight loss names of carb blockers unrefined complex carbohydrates garcinia fruit extract 500 mg garcinia total review buy garcinia cambogia extract in south africa pure garcinia extract reviews garcinia cambogia 60 hca 1500 mg super garcinia cambogia and premier mango cleanse where can i find garcinia cambogia in stores garcinia cambogia by pure health best carb blocker for weight loss can i lose weight with green coffee beanscan i substitute white beans for kidney beans white bean extract supplement whole body garcinia cambogia before and after pinto bean diet weight loss white bean supplement phaseolus vulgaris medicinal uses garcinia cambogia with white kidney bean do carb blockers work bodybuilding miracle garcinia cambogia how much to take pure garcinia cambogia gummies phaseolus vulgaris wiki real results of garcinia cambogia dosage of garcinia cambogia garcinia cambogia fruit where can you buy garcinia cambogia walmart garcinia hca side effects herbalife fat blocker pills garcinia cambogia for weight loss south africa carb blocker slim 4 life is garcinia cambogia safe if trying to get pregnant garcinia mangostana where can i get garcinia cambogia select how are complex carbohydrates good for you pure cambogia garcinia extract australia chili recipe black beans kidney beans corn garcinia cambogia hca extract gnc black beans or kidney beans healthier garcinia cambogia for weight loss in india pure white kidney bean extract at gnc pure white kidney x where can i buy white bean extract in australia super citrimax garcinia cambogia extract kebaikan white kidney bean rightway nutrition garcinia cambogia extract dietary supplement where can i find pure garcinia cambogia in stores phaseolus vulgaris genome size how does garcinia cambogia affect diabetes all black bean diet where can i get garcinia cambogia select kidney beans slow cooker recipes advanced garcinia cambogia chemist warehouse nutrigold garcinia cambogia south africa garcinia cambogia side effects negative garcinia cambogia liquid side effects of simply garcinia cambogia white bean extract costco black and white damask locker wallpaper garcinia cambogia pure extract hca dr oz garcinia cambogia transcript garcinia diet max slim body cleanse coffee beans pills to lose weight garcinia cambogia fruit seeds white beans vs butter beans pure garcinia cambogia reviews 2013 do tesco carb blockers work black kidney beans vs black beans how long do i cook kidney beans how to take garcinia cambogia and raspberry ketones