Trang nhất


DaiABank đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

DaiABank dat tieu chuan ISO

Ngày 26/7/2012, Ngân hàng Đại Á (DaiABank) chính thức đón nhận Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do Bureau Veritas Certification (BVC) cấp và Tổ chức UKAS (Vương quốc Anh) xác nhận.

Đây cũng là kết quả giai đoạn 1 (9/2011 - 7/2012) trong lộ trình áp dụng ISO 9001:2008 trên toàn hệ thống DaiABank hoàn tất vào tháng 6/2013. Tổng kinh phí triển khai khoảng 1,2 tỷ đồng.

Dự án đã được triển khai từ việc rà soát lại, xây dựng mới, bổ sung và điều chỉnh toàn bộ tài liệu hệ thống, đến việc ban hành và áp dụng các quy trình phù hợp, hiệu quả vào công việc. Hội sở, Sở Giao Dịch, Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hàng Xanh là các Đơn vị đầu tiên áp dụng thực hiện trong giai đoạn 1 của Dự án.

Đầu tháng 7/2012, BVC đã tổ chức đánh giá và công nhận “Hệ thống Quản lý của DaiABank đã được đánh giá và công nhận phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn Hệ thống ISO 9001: 2008”; với phạm vi: huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế và quản trị nguồn lực.

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMR), được xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình, dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - Thực hiện, Check - Kiểm tra, và Act - Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, được coi là 8 nguyên tắc vàng.

(1058 lượt đọc)

green coffee extract benefits green coffee thin 850 mg reviews effects of calcium on garcinia cambogia phytoceramides supplements cvmvgczmcyagr mmxsrkb whole body garcinia cambogia free trial garcinia plus.com garcinia trim side effects where to buy miracle phytoceramides garcinia extract pure where to buy phytoceramides in uk garcinia mangostana side effects dxrcnhvawdv pwrqnqaw how to take garcinia cambogia and colon cleanse how long till i see results from garcinia cambogia free offer for garcinia cambogia natures natural nutrition garcinia cambogia reviews garcinia diet max and slim body cleanse green coffee bean diet pills side effects zmxhugwmk does pure garcinia cambogia slim system work pure cambogia garcinia australia how to use garcinia cambogia with colon cleanse ccqkyxgksrr is garcinia cambogia safe to use while breastfeeding how much does natural garcinia cambogia cost free offer for garcinia cambogia garcinia cambogia results reviews phytoceramides with lipowheat reviews xfxeyz does garcinia cambogia have vitamin k side effects of green coffee bean where to get garcinia cambogia nz can you lose weight with garcinia cambogia phytoceramide pills plant derived garcinia cambogia nz free trial how quick does garcinia cambogia work cukzypbmayk cukzypbmayk is phytoceramides safe side effects from phytoceramides garcinia cambogia xt ingredients whole body garcinia cambogia distributor phytoceramides on ebay dr oz and phytoceramides nceqmfszqkbpzt green coffee importers diet garcinia cambogia dr oz garcinia cambogia questions where can i buy pure garcinia cambogia extract xgmkxnfzxpadxmm garcinia reviews dieta dr Atkins hca garcinia cambogia extract reviews garcinia plant is garcinia cambogia safe to use while breastfeeding phytoceramide food sources natural nutrition labs garcinia cambogia which brand of garcinia cambogia works best most effective garcinia cambogia supplement garcinia extract cambogia phytoceramide pills plant derived garcinia cambogia hca premium przkpssgem phytoceramides how long results vqemgex garcinia cambogia doctor reviews does bio nutrition garcinia cambogia work utkedqr garcinia cambogia and colon cleanse diet gnc phytoceramides at dischem where is garcinia cambogia sold in australia natural garcinia cambogia and zen cleanse garcinia fruit uses garcinia fruit extract 500 mg buy garcinia cambogia new zealand garcinia cambogia reviews labrada garcinia cambogia 60 hca nz does garcinia cambogia work dr oz review of garcinia cambogia select phytoceramide vitamin shoppe buy garcinia cambogia supplement green coffee fat burner