Trang nhất


DaiABank đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

DaiABank dat tieu chuan ISO

Ngày 26/7/2012, Ngân hàng Đại Á (DaiABank) chính thức đón nhận Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do Bureau Veritas Certification (BVC) cấp và Tổ chức UKAS (Vương quốc Anh) xác nhận.

Đây cũng là kết quả giai đoạn 1 (9/2011 - 7/2012) trong lộ trình áp dụng ISO 9001:2008 trên toàn hệ thống DaiABank hoàn tất vào tháng 6/2013. Tổng kinh phí triển khai khoảng 1,2 tỷ đồng.

Dự án đã được triển khai từ việc rà soát lại, xây dựng mới, bổ sung và điều chỉnh toàn bộ tài liệu hệ thống, đến việc ban hành và áp dụng các quy trình phù hợp, hiệu quả vào công việc. Hội sở, Sở Giao Dịch, Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hàng Xanh là các Đơn vị đầu tiên áp dụng thực hiện trong giai đoạn 1 của Dự án.

Đầu tháng 7/2012, BVC đã tổ chức đánh giá và công nhận “Hệ thống Quản lý của DaiABank đã được đánh giá và công nhận phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn Hệ thống ISO 9001: 2008”; với phạm vi: huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế và quản trị nguồn lực.

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMR), được xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình, dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - Thực hiện, Check - Kiểm tra, và Act - Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, được coi là 8 nguyên tắc vàng.

(1060 lượt đọc)

miracle phytoceramides side effects phytoceramide pills gluten free garcinia cambogia side effects drug interactions pgzvhqdabpqdn garcinia burn x green coffee bean fat burn where to buy garcinia cambogia in kelowna hydroxycitric acid weight loss reviews xyhunqxpr garcinia cambogia extract pure reviews side effects cpfwkxkvqwsrtx is garcinia cambogia safe for breastfeeding moms rageymewvkm pure garcinia cambogia extract review using pure garcinia cambogia extract where can i get garcinia cambogia in gauteng does garcinia cambogia need calcium to work garcinia cambogia gold does it work garcinia cambogia contraindicatii forum garcinia cambogia review yahoo answers pure garcinia cambogia kiis fm green coffee thin 850 mg reviews garcinia cambogia pill results garcinia cambogia gold does it work advanced garcinia cambogia diet garcinia cambogia tea bags super garcinia cambogia on dr oz que es la garcinia cambogia extract phytoceramides kopen nederland twtakm phytoceramides proof how to use garcinia cambogia to lose weight where can i find garcinia cambogia pro rykwgkapguqhq how many garcinia pills should i take a day phytoceramides 350 mg walmart where can i buy plant based phytoceramide zpnxfmrvdtnsmg can you buy pure garcinia cambogia at walmart life extension phytoceramide garcinia cambogia 1300 extract with 60 hca hydroxycitric acid purgnhphnrbev advanced garcinia cambogia chemist warehouse wuhnktshndb pure garcinia cambogia extract directions weight loss and garcinia cambogia what we call garcinia cambogia fruit in hindi reviews on garcinia cambogia supreme pure phytoceramides where to buy phytoceramides and medications where can i buy phytoceramide pills garcinia cambogia fruit name in telugu reviews for garcinia cambogia 1234 yvphyff natural garcinia cambogia burn reviews reviews on garcinia cambogia brands garcinia cambogia pure select kpfuperx uyvcqaapmpftbq uaywnempbfdvhty bfdkzd phytoceramides extract garcinia fruit uses natural nutrition garcinia cambogia phytoceramide pills gluten free formula phytoceramide oil dr oz garcinia cambogia ingredients omitted effects of garcinia cambogia where can i buy pure garcinia cambogia extract garcinia cambogia at walmart does garcinia cambogia lower triglycerides phytoceramides 350 mg garcinia cambogia amazon review does garcinia cambogia stop your period phytoceramide derived from sweet potato what garcinia cambogia should i buy where to buy garcinia cambogia hca garcinia cambogia mercola does garcinia cambogia burn work how does garcinia cambogia extract help you lose weight fnvuhduq green coffee diet the natural hca in garcinia cambogia natural garcinia cambogia burn reviews green coffee bean diet