Trang nhất


DaiABank đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

DaiABank dat tieu chuan ISO

Ngày 26/7/2012, Ngân hàng Đại Á (DaiABank) chính thức đón nhận Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do Bureau Veritas Certification (BVC) cấp và Tổ chức UKAS (Vương quốc Anh) xác nhận.

Đây cũng là kết quả giai đoạn 1 (9/2011 - 7/2012) trong lộ trình áp dụng ISO 9001:2008 trên toàn hệ thống DaiABank hoàn tất vào tháng 6/2013. Tổng kinh phí triển khai khoảng 1,2 tỷ đồng.

Dự án đã được triển khai từ việc rà soát lại, xây dựng mới, bổ sung và điều chỉnh toàn bộ tài liệu hệ thống, đến việc ban hành và áp dụng các quy trình phù hợp, hiệu quả vào công việc. Hội sở, Sở Giao Dịch, Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hàng Xanh là các Đơn vị đầu tiên áp dụng thực hiện trong giai đoạn 1 của Dự án.

Đầu tháng 7/2012, BVC đã tổ chức đánh giá và công nhận “Hệ thống Quản lý của DaiABank đã được đánh giá và công nhận phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn Hệ thống ISO 9001: 2008”; với phạm vi: huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế và quản trị nguồn lực.

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMR), được xây dựng theo phương pháp tiếp cận quá trình, dựa trên mô hình PDCA (Plan - Hoạch định, Do - Thực hiện, Check - Kiểm tra, và Act - Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, được coi là 8 nguyên tắc vàng.

(1100 lượt đọc)

fermented black bean extract do carb blockers work for diabetics phaseolus vulgaris nutritional value garcinia cambogia vs tamarind natural garcinia side effects sd pharmaceuticals garcinia cambogia 500tm review green coffee beans weight loss australia kidney bean shaped rash white spots on nails kidney disease garcinia mangostana mangosteen fruit photo taking carb blockers on atkins para que sirve white kidney bean white beans block carbs whole body garcinia cambogia label do carb blockers make you bloated advanced garcinia cambogia uk garcinia cambogia extract max xtreme trim white kidney bean extract which is 500 mg kroger carb buster yogurt white kidney bean extract weight loss results advanced garcinia cambogia diet pure garcinia cambogia pill size garcinia cambogia dr oz and oprah kidney beans cooked nutrition does garcinia cambogia work to lose weight phase 2 white kidney bean extract australia pure garcinia cambogia extract review dark red kidney beans how to cook what does the fruit garcinia cambogia taste like phaseolus vulgaris reproduction apple juice benefits for kidney stone carb fighter white kidney bean diet garcinia original white bean extract review naturewise garcinia cambogia extract review phaseolus vulgaris 1000 mg main job of complex carbohydrates 2 digestible complex carbohydrates forever garcinia plus halal fat blocker amazon garcinia pills side effects potassium in canned kidney beans white kidney beans for chili complex carbohydrates foods to eat phaseolus vulgaris pdf garcinia cambogia jupiter reviews garcinia cambogia extract pure vitamin world take two pure garcinia cambogia pill per day dark red kidney beans phaseolus vulgaris taxonomy what are the best beans to eat for weight loss garcinia cambogia extract research fat blocker nedir what is garcinia cambogia in punjabi pure garcinia cambogia extract review garcinia cambogia week one results kidney beans carbs garcinia cambogia weight loss benefits phaseolus vulgaris height fat binder vs fat blocker apple cider vinegar health benefits kidney white bean extract does it work natrol carb intercept with phase 2 ingredients does garcinia cambogia have caffeine in it how are complex carbohydrates good for you carb blocker pills in malaysia kidney beans nutrition cooked buy garcinia cambogia dubai carb blocker slim 4 life miracle garcinia cambogia directions garcinia cambogia natural green cleanse original garcinia cambogia used by oprah carb blockers wiki carb intercept sprinkles to go where can i get garcinia cambogia extract in nigeria