Trang nhất Hoạt động xã hội An sinh xã hội Quy định việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt


Quy định việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt

Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định, việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hoặc TCTD khác được NHNN chỉ định.

Về thẩm quyền quyết định việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc, Thống đốc NHNN quyết định việc chỉ định TCTD tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần trong trường hợp TCTD khác không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Quyết định này.

TCTD được được kiểm soát đặc biệt được góp vốn, mua cổ phần bắt buộc trong trường hợp không thực hiện được các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Các TCTD hoặc khi NHNN xác định số lỗ lũy kế của TCTD đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD theo Khoản 3 Điều 149 Luật Các TCTD.

Quy định về xác định giá trị thực của vốn điều lệ và nhu cầu bổ sung vốn điều lệ, Quyết định quy định rõ: Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập về thực trạng tài chính, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ trong thời gian kiểm soát đặc biệt hoặc một thời điểm khác do Thống đốc NHNN quyết định, Ban kiểm soát đặc biệt trình Thống đốc NHNN quyết định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt và mức vốn cần được bổ sung để đảm bảo đáp ứng được mức vốn pháp định và các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Thống đốc NHNN quyết định số vốn mà TCTD được chỉ định hoặc NHNN tham gia góp vốn, mua cổ phần, các hình thức góp vốn, mua cổ phần và thời gian thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

Việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc được thực hiện theo các hình thức sau: TCTD được chỉ định thực hiện góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc thông qua việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ các khoản tiền gửi, cho vay tại các TCTD được kiểm soát đặc biệt. TCTD được chỉ định sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật.

NHNN thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc bằng tiền hoặc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị dư nợ cho khoản vay đặc biệt, dư nợ cho vay tái cấp vốn (nếu có). NHNN có thể sử dụng các công cụ nợ do NHNN phát hành để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

Căn cứ tình hình thực tiễn của TCTD được kiểm soát đặc biệt, Thống đốc NHNN xem xét, quyết định hỗ trợ TCTD được chỉ định trong thời gian tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt thông qua các biện pháp: Cho vay tái cấp vốn; Cho vay đặc biệt; Cho phép tạm thời áp dụng các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng ở mức không tương đương như các TCTD bình thường trong một thời gian nhất định; Các biện pháp hỗ trợ khác nhằm xử lý khó khăn tạm thời ngoài dự kiến.

Việc thoái vốn khỏi các TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần bắt buộc được triển khai trong các trường hợp: Hoạt động của TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần đã trở lại bình thường theo đúng nội dung của phương án cơ cấu lại; TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần được nhà đầu tư mua lại hoặc sáp nhập, hợp nhất với TCTD khác sau khi được NHNN chấp thuận.

Việc thoái vốn có thể được tiến hành một phần hoặc toàn bộ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho các nhà đầu tư mới theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận việc thoái vốn khỏi TCTD được tham gia góp vốn, mua cổ phần.

Quyết định này còn có các Điều, Khoản quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của NHNN, của TCTD được chỉ định góp vốn, mua cổ phần, của TCTD được yêu cầu tham gia quản trị, điều hành, của TCTD được kiểm soát đặc biệt, của các chủ sở hữu, các thành viên góp vốn, cổ đông của TCTD được kiểm soát đặc biệt trong quá trình triển khai góp vốn, mua cổ phần bắt buộc (Chi tiết Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây).

(1327 lượt đọc)

Tỷ giá BQ liên ngân hàng

Ngày 24/10/2014
1 USD = 21.246,00 VNĐ

Lãi suất liên ngân hàng


Ngày 17/10/2014
Thời hạn Lãi suất BQ
(%năm)
Doanh số
(tỷ đồng)
 Qua đêm  2,41  7.956
 1 Tuần  2,61  8.540
 2 Tuần  2,61  4.207
 1 Tháng  3,02  285
 3 Tháng  3,87  878
 6 Tháng  3,13(*)  30(*)
 9 Tháng  5,00(**)  280(**)
 Ghi chú  * Tham chiếu ngày 16/10/2014  ** Tham chiếu ngày 30/9/2014

Liên kết hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

logo Vietcombank bidv agribank
vietinbank acb abbank
mhb baoviet eximbank
Logo OceanBank Logo VNCB gpbank
bacabank dongabank seabank
vietcapital marintimebank kienlongbank
Logo techcombank Logo PVcombank mekong
namabank logo ngan hang quoc dan vdb
dir hdbank logo OCB
southernbank mbbank vib
sacombank saigonbank shb
Logo SCB Logo TPBank vietabank
vpbank vrbank vinasiambank
pgbank cfc ptfinance
bandovietnam tchc tfc
Cong ty tai chinh handico sdfc vinashinfinance
cmf vvf Lo go Vien nhan luc ngan hang tai chinh
logo Standard Chartered Viet Nam chuan logo ANZ logo PPF 
 Ngan hang trach nhiem huu han Indovina

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ


Tap chi so 20 - 2014

where do you buy white kidney bean extract reviews for labrada garcinia cambogia carb intercept ingredients phaseolus vulgaris amylase inhibitor how much garcinia cambogia should you take for weight loss does garcinia cambogia burn work garcinia cambogia free shipping garcinia cambogia diet pills review kidney transplant risks and benefits garcinia cambogia 1300 extract with 60 hca hydroxycitric acid garcinia cambogia natural grocers calorie blocker grams of carbohydrates in green beans how does garcinia cambogia affect diabetes how to take garcinia cambogia with 60 hca phaseolus vulgaris growth where is garcinia cambogia extract sold super garcinia cambogia trial garcinia cambogia tincture dosage oprah recently revealed that the garcinia cambogia diet canned kidney beans nutrition garcinia cambogia extract pure drops white kidney bean plant benefits of kidney cleanse pure white kidney bean extract at gnc forever garcinia plus testimonials phytoceramide ingredients carb blocker results what is the difference between white beans and pinto beans carb intercept natrol reviews white spots on nails kidney disease kalonji benefits for kidney stones garcinia cambogia pill results carb blockers keto where to buy original garcinia cambogia extract pure garcinia cambogia and natural cleanse garcinia cambogia pure select health benefits of kidney beans rajma flageolet bean what are white kidney beans most effective garcinia cambogia supplement garcinia cambogia weight management supplement white bean extract side effects are pinto beans low carb pure garcinia cambogia yelp garcinia cambogia fruit pakistan wat zijn kidney beans white kidney bean extract online green coffee capsules what is white kidney bean extract is garcinia cambogia extract safe list of foods with complex carbohydrates garcinia cambogia pure nature garcinia y te verde propiedades kidney beans for 8 month old does garcinia cambogia contain caffeine phaseolus vulgaris reproduction what are white kidney beans dosage of white kidney bean extract garcinia cambogia natural mexico diet plan using garcinia cambogia do green coffee beans make you lose weight does garcinia cambogia taste good dr oz black soybean diet green beans for lose weight canned kidney beans too hard garcinia cambogia hca extract gnc white beans and ham how much white kidney bean extract should i take garcinia cambogia studied for possible effects in ibd and ulcerative colitis phytoceramides whole foods pinto bean diet natures natural nutrition garcinia cambogia max how is the best way to take garcinia cambogia phytoceramide retailers where to buy phyto ceramides supplements white kidney beans baby food xtreme trim white kidney bean extract which is 500 mg phytoceramides capsules eating green coffee beans to lose weight can u lose weight eating pinto beans canned kidney beans ingredients white beans potassium content 92 trim green coffee buy garcinia cambogia canada garcinia cambogia fruit weight loss garcinia cambogia with 50 hca and potassium phaseolus vulgaris chemical composition garcinia cambogia extract healthy natural systems buy cheap online white kidney 100 natural garcinia cambogia reviews canned kidney beans glycemic index are pinto beans good for weight loss what is garcinia cambogia fruit called in hindi pure garcinia cambogia extract pros and cons green coffee beans for weight lose dr oz diet garcinia cambogia and colon cleanse super garcinia cambogia review can you lose weight on rice and beans where to buy phytoceramides cream green coffee beans for weight lose white kidney beans with sage kidney beans weight loss does garcinia cambogia give you the shits green coffee bean extract gnc dr oz garcinia cambogia transcript pure garcinia cambogia diet healthy complex carbohydrates borlotti beans duck white kidneys recipes pure white kidney bean extract diet side effects can you eat canned kidney beans without heating pure garcinia cambogia gluten free garcinia cambogia vs hca natrol carb intercept ingredients how does garcinia work in the body white kidney beans mexican does garcinia cambogia affect high blood pressure garcinia cambogia bean diet side effects garcinia cambogia dietary supplement primalite garcinia cambogia does it work dried kidney beans vs canned kidney beans how to eliminate white foods from your diet primalite garcinia cambogia does it work garcinia cambogia extract reviews does it work garcinia cambogia extract absonutrix 70 hca white kidney bean diet natrol carb intercept amazon canned kidney beans raw fat blocker amazon does garcinia cambogia really work how long are canned kidney beans good for garcinia cambogia fruit country garcinia cambogia 60 hca nz phytoceramides to buy pure garcinia cambogia extract in stores can you buy pure garcinia cambogia at gnc health benefits of white bean hummus garcinia cambogia 60 hca side effects customer reviews for garcinia cambogia extract what is garcinia cambogia in kannada buy garcinia cambogia online australia garcinia cambogia formula wikipedia phaseolus vulgaris chemical composition good sources of complex carbohydrates white kidney bean extract reviews garcinia cambogia plus free trial does black beans help you lose weight pure garcinia cambogia no calcium kidney beans n rice natrol carb blocker reviews dr oz white kidney bean extract brand pure garcinia cambogia lose weight will i lose weight if i just eat beans on toast kidney beans weight loss can garcinia cambogia cause weight gain carbohydrates in beans garcinia cambogia plant white bean extract medical carbohydrates in jelly belly jelly beans side effects of carb blocker pills pinto bean diet weight loss miracle garcinia cambogia before and after garcinia cambogia dosage when to take garcinia cambogia diet combo chili recipe black beans kidney beans corn 4 hour body kidney beans benefits of kidney cleanse the natural hca in garcinia cambogia garcinia cambogia extract with potassium no fillers slendera pure garcinia cambogia where to buy phase 2 white kidney bean extract does garcinia cambogia from vitamin shoppe work is garcinia cambogia safe for the liver garcinia cambogia oprah weight loss phytoceramides made from sweet potatoes garcinia cambogia extract pure reviews side effects what is the difference between white beans and pinto beans best body carb blocker erfahrung can i lose weight with green coffee beans garcinia cambogia extract pure for sale kidney beans yellow rice garcinia cambogia usa nutra labs where to buy phyto ceramide capsules garcinia cambogia weekly results how is garcinia cambogia green coffee bean pure extract 800 mg how does garcinia cambogia 1300 work review on garcinia cambogia garcinia cambogia extract pure verified garcinia cambogia australia original garcinia cambogia costco hca max garcinia cambogia phaseolus vulgaris optimal temperature nutrigold garcinia cambogia gold weight loss supplement review garcinia cambogia with super colon cleanse the pure garcinia cambogia extract trial pure garcinia cambogia vs green coffee pure white bean extract dr oz white kidney bean extract at walgreens super citrimax brand garcinia cambogia extract whole foods plant based diet white rice phaseolus vulgaris in tamil rice and kidney beans recipe hydroxycitric acid hca and garcinia cambogia garcinia cambogia dr oz and oprah rice and beans diet weight loss white kidney bean kale soup white kidney bean extract price white bean extract pregnancy verified garcinia cambogia extract garcinia cambogia and pure green coffee cleanse chili recipe with white kidney beans life extension phytoceramides canada garcinia cambogia pure life buy garcinia cambogia new zealand are white kidney beans gluten free reviews on garcinia diet pills kidney beans red beans and rice garcinia cambogia extract bad side effects benefits of kidney beans green coffee bean extract powder bulk primalite garcinia cambogia does it work how to use green coffee beans to lose weight white kidney beans extract phytoceramides healthy skin hydration white kidney beans india where can i buy garcinia cambogia premium garcinia cambogia formula youtube phase 2 kidney beans reviews on triminex garcinia cambogia green coffee bean extract gnc now white kidney bean extract natural garcinia cambogia in india green coffee maxx garcinia cambogia dosage when to take natural garcinia cambogia and colon cleanse garcinia cambogia hca drops large white beans how long does garcinia take to work free trial garcinia cambogia and colon cleanse what is garcinia cambogia extra white kidney bean extract walmart is white bean extract the same as white kidney bean extract life cycle of phaseolus vulgaris garcinia cambogia fruit at whole foods green coffee bean extract dr oz reviews of best garcinia cambogia where can i get garcinia cambogia extract white rice and black beans diet