Trang nhất Hoạt động xã hội Văn hóa thể thao Chuẩn mực đạo đức, lối sống của CBĐV VietinBank


Chuẩn mực đạo đức, lối sống của CBĐV VietinBank

vietinbank20tuyen20quang20ho20tro20giao20dich20chung20khoan

Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Quy định về “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ VietinBank theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động (CBĐV) thuộc Đảng bộ và trong hệ thống đang làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của VietinBank phải thực hiện tốt các điều sau đây:

Tiêu chuẩn chung 

 1. Tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam; sống có lý tưởng, vì dân, vì con người, vì xã hội; không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng, phát triển NHCTVN.

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các nội dung của Thoả ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, chấp hành nghiêm túc Quy chế nội quy lao động NHCTVN và sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.

 3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo, hiệu quả, công tâm, luôn tận tuỵ với công việc, giữ gìn và xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, thường xuyên gắn bó mật thiết với đồng nghiệp, quần chúng nhân dân và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 4. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, trung thực, giản dị, khiêm tốn gắn với các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các nguy cơ, tệ nạn và chống chủ nghĩa cá nhân biểu hiện dưới mọi hình thức.

5. Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, tích cực trong mọi công việc và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, các Phòng/Ban liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Có trách nhiệm xây dựng, phát huy truyền thống góp phần củng cố và giữ vững uy tín, thương hiệu VietinBank. Giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật của Nhà nước, của NHCTVN và của khách hàng theo quy định của pháp luật.

7. Cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phải gương mẫu và nâng cao trách nhiệm quản lý, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của CBĐV thuộc quyền quản lý theo sự phân công và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ cá nhân, đơn vị được giao.

 8. Quá trình thực hiện quyết định của cấp trên, nếu có căn cứ chứng minh quyết định đó trái pháp luật và trái quy định của NHCTVN thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo ngay với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

CBĐV cần phải “Xây”

1. Xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện, chủ động nghiên cứu để nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy chế, nội quy quy định của đơn vị, của VietinBank.

2. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chịu khó học tập, đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn, ứng dụng kiến thức mới vào công việc cụ thể hằng ngày.

3. Xây dựng phương pháp làm việc khách quan, khoa học, sâu sát cơ sở, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng/Ban nghiệp vụ và đoàn kết nội bộ. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ ở nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, chấp hành Qui định những điều đảng viên không được làm (Nếu là đảng viên), nâng cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí.

4. Tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới thực hiện 4 hoá của VietinBank, giải quyết công việc: Đúng chủ trương, chính sách, đúng pháp luật, đúng thời gian và đem lại hiệu quả cao nhất.

5. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong công việc luôn có thái độ khiêm tốn, hoà nhã, trung thực; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của quần chúng, gương mẫu nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm đạt kết quả tốt.

6. Thực hiện nghiêm túc nội dung Sổ tay văn hoá VietinBank: “Trung thực, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Đẩy mạnh thi đua lao động, học tập nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu VietinBank, chủ động tích cực tham gia hội nhập kinh tế Khu vực và Quốc tế.

CBĐV cần phải “Chống”

1. Chống các biểu hiện chây lười trong công tác, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, tùy tiện, thiếu tinh thần phối hợp hỗ trợ trong giải quyết công việc, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, gây bè phái, cục bộ, bản vị hoặc tự ý bỏ việc.

2. Chống lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thu vén, mưu lợi cá nhân; chống cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây khó khăn phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách hàng, đồng nghiệp trong khi giải quyết công việc hoặc bao che các hành vi sai trái; không được đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.

3. Chống làm tư vấn, cộng tác viên đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác hoặc những công việc thuộc thẩm quyền của mình và các công việc khác mà việc tư vấn có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích của đơn vị và của hệ thống VietinBank.

4. Chống tham ô, lãng phí và mọi biểu hiện cơ hội, trục lợi cá nhân, hẹp hòi, thiếu tinh thần trách nhiệm; chống phát ngôn, đưa tin không trung thực, không đúng lúc, đúng chỗ gây mất đoàn kết nội bộ; chống mọi hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội.

5. Chống vòi vĩnh, lập hồ sơ giả, làm sai lệch hồ sơ, vay ké, vay lại, thu nợ, thu lãi không nộp vào quỹ, xâm phạm tiền gửi, tiền lãi của khách hàng, cho vay đảo nợ, lợi dụng tiền công quỹ, tham gia rửa tiền, hoặc tham gia chơi hụi họ, lô đề, cờ bạc, cá độ…làm ảnh hưởng xấu đến cá nhân và uy tín của VietinBank, vi phạm các chế độ quy định của ngành, của hệ thống VietinBank.

(3619 lượt đọc)

Tỷ giá BQ liên ngân hàng

Ngày 24/10/2014
1 USD = 21.246,00 VNĐ

Lãi suất liên ngân hàng


Ngày 17/10/2014
Thời hạn Lãi suất BQ
(%năm)
Doanh số
(tỷ đồng)
 Qua đêm  2,41  7.956
 1 Tuần  2,61  8.540
 2 Tuần  2,61  4.207
 1 Tháng  3,02  285
 3 Tháng  3,87  878
 6 Tháng  3,13(*)  30(*)
 9 Tháng  5,00(**)  280(**)
 Ghi chú  * Tham chiếu ngày 16/10/2014  ** Tham chiếu ngày 30/9/2014

Liên kết hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

logo Vietcombank bidv agribank
vietinbank acb abbank
mhb baoviet eximbank
Logo OceanBank Logo VNCB gpbank
bacabank dongabank seabank
vietcapital marintimebank kienlongbank
Logo techcombank Logo PVcombank mekong
namabank logo ngan hang quoc dan vdb
dir hdbank logo OCB
southernbank mbbank vib
sacombank saigonbank shb
Logo SCB Logo TPBank vietabank
vpbank vrbank vinasiambank
pgbank cfc ptfinance
bandovietnam tchc tfc
Cong ty tai chinh handico sdfc vinashinfinance
cmf vvf Lo go Vien nhan luc ngan hang tai chinh
logo Standard Chartered Viet Nam chuan logo ANZ logo PPF 
 Ngan hang trach nhiem huu han Indovina

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ


Tap chi so 20 - 2014

natrol carb intercept with phase 2 starch neutralizer reviews how much white kidney bean extract weight loss cambogia garcinia cambogia review yahoo answers dosage of white kidney bean extract garcinia cambogia study results white kidney beans baby food whole body garcinia cambogia coupon side effects of xls medical carb blocker using garcinia cambogia for weight loss dried edamame beans garcinia extract plus south beach diet turkey and black bean chili miracle garcinia cambogia vs garcinia cambogia premium dried edamame beans what is garcinia cambogia xt great northern beans weight loss white kidney bean tablets garcinia cambogia pure extract hca carb blockers reviews miracle phytoceramides amazon kidney transplant risks and benefits white kidney beans recipe indian carb blocker diet white beans lamb antioxidative capacity of black bean extract all natural garcinia cambogia.com garcinia cambogia elite diet garcinia cambogia dietary supplement super garcinia cambogia and premier mango cleanse green coffee beans weight loss true white kidney bean extract mayo clinic garcinia cambogia fruit in malay how does garcinia cambogia 1300 work garcinia cambogia usa nutra labs pure garcinia cambogia chemist warehouse benefits of doing a kidney cleanse how to lose weight with garcinia cambogia extract south beach diet turkey and black bean chili red kidney beans omega 3 dr oz garcinia cambogia fda white beans or great northern white kidney bean weight loss dosage of garcinia cambogia miracle garcinia cambogia buy in canada garcinia cambogia drug interactions white kidney beans or navy beans white kidney bean carb blocker carb blocker ultra vivid nutrition garcinia cambogia interaction with thyroid medication difference between black beans and red kidney beans what is a kidney bean are pinto beans good for weight loss are dark red kidney beans gluten free white kidney bean extract in australia phytoceramides natural dr oz garcinia cambogia which one white bean extract sale pure garcinia cambogia reviews 2013 garcinia cambogia plus 1000 mg not losing weight with garcinia cambogia cambogia garcinia dr oz garcinia cambogia rush review phytoceramide capsules for sale pure garcinia cambogia kullananlar miracle garcinia cambogia sold in stores vitamin shoppe garcinia cambogia extract review white beans what is in pure garcinia cambogia extract phytoceramides piping rock kidney beans slow cooker recipes garcinia kidney beans estrogen pure white kidney bean extract walgreens does garcinia cambogia harm the liver garcinia burn x white kidney bean mashed potatoes buy garcinia cambogia philippines garcinia cambogia extract 50 hca fruit calories in kidney beans 1 cup carbohydrates in jelly belly jelly beans green coffee extract weight loss study white beans in smoothie carb blocker research natrol carb intercept 2 jw garcinia cambogiahca fat burner white bean extract ottawa kidney beans nutrition garcinia cambogia study results hydroxycitric acid in garcinia cambogia uk can you lose weight eating rice and beans how to take garcinia cambogia pills research verified garcinia cambogia coupons pure white kidney bean extract by purists choice green coffee extract side effects kalonji benefits for kidney stones garcinia cambogia fruit extract safety garcinia cambogia formula youtube eating lima beans for weight loss green coffee bean extract customer reviews verified garcinia cambogia uk white bean extract phase 2 pharmachem are pinto beans low carb garcinia cambogia real life results foods rich in complex carbohydrates pure garcinia cambogia extract no calcium kidney beans and rice cla 1000 with white kidney bean 500mg white kidney beans salad recipe slim 700 carb and sugar blocker garcinia cambogia pure select contact carb blocker when to take dried white beans garcinia cambogia plus safer colon garcinia cambogia rush review refried beans recipe using canned kidney beans best carb blocker and fat burner garcinia cambogia extract all natural natrol carb intercept 3 is garcinia cambogia safe for hypertension white beans zucchini pure garcinia cambogia and premier colon cleanse diet user reviews for garcinia cambogia phytoceramides vs ceramides garcinia cambogia pure hca 60 garcinia cambogia for weight loss south africa carb blockers mayo clinic white kidney bean extract breastfeeding where can you buy black bean extract how to cook canned dark red kidney beans pure garcinia cambogia side effects natures natural nutrition garcinia cambogia max garcinia cambogia extract hca dr oz pure garcinia cambogia guidelines garcinia cambogia for weight loss are pinto beans good for weight loss white kidney bean extract vs white kidney beans white beans and ham carb blocker ultra ingredients white kidney bean and weight loss how to make baked beans with canned kidney beans of natural garcinia cambogia dr oz garcinia cambogia picture natrol carb intercept phase 3 reviews side effects when you stop taking garcinia cambogia the black bean diet garcinia cambogia extract pure organic where to find garcinia cambogia in australia where to buy garcinia cambogia in vancouver weight loss success on garcinia cambogia kroger carb buster yogurt white kidney bean what do carb blocker pills do green coffee bean reviews how long does garcinia take to work forever garcinia plus kullanimi pure garcinia cambogia extract in stores benefits of white kidney beans buy garcinia cambogia extract in south africa garcinia wow diet carbohydrates complex sources garcinia cambogia hca south africa green coffee colon cleanse hydroxycitric acid in garcinia cambogia uk foods to avoid on no white diet pure phytoceramides reviews garcinia cambogia extract pure hca garcinia cambogia extract with 50 hca and potassium kidney beans uncooked how much is garcinia cambogia extract at walmart garcinia cambogia formula wikipedia waist away garcinia cambogia ingredients advocare 24 day challenge complex carbohydrates does natrol carb intercept phase 2 work naturewise garcinia cambogia extract reviews garcinia cambogia extract hca walmart where to buy garcinia cambogia plant apple cider vinegar health benefits kidney antioxidative capacity of black bean extract which beans are healthiest advanced garcinia cambogia order que es garcinia cambogia compuesta does garcinia fusion work phytoceramides reviews garcinia cambogia by natural nutrihealth garcinia cambogia supplement singapore pure garcinia cambogia extract before and after pictures large white bean black and white damask locker wallpaper white kidney beans extract benefits miracle garcinia cambogia forum garcinia cambogia plus green coffee bean garcinia cambogia extract reviews gnc where to buy pure garcinia cambogia in montreal beans for weight loss natrol white kidney bean carb intercept white bean extract type 1 diabetes garcinia cambogia side effects are beans a good weight loss food carb blocker headache pure garcinia cambogia side effects webmd how to use green coffee beans to lose weight garcinia cambogia real life results garcinia cambogia and green tea pure garcinia cambogia extract new zealand slendera garcinia cambogia and natural cleanse diet garcinia cambogia and synthroid interactions does garcinia cambogia reviews where can you buy garcinia cambogia walmart green coffee bean 800mg garcinia cambogia elite diet pure garcinia cambogia kiis fm garcinia cambogia 1000 mg side effects does garcinia cambogia harm the liver how to cook canned dark red kidney beans kidney beans urdu red kidney beans canned nutrition garcinia cambogia select reviews phaseolus vulgaris nutritional value pure health garcinia cambogia cvs garcinia cambogia natural grocers garcinia cambogia extract research green coffee bean pills phaseolus vulgaris chromosome number green coffee fat burner how to cook canned white kidney beans kidney beans picture extreme fat blocker 2012 white kidney bean extract how to take pure garcinia cambogia plus healthy natural systems garcinia cambogia chews review phaseolus vulgaris reproduction did you lose weight on garcinia cambogia 2 examples of complex carbohydrates where can i buy green coffee beans for weight loss white pinto beans recipe where can i buy garcinia cambogia premium where to buy pure garcinia cambogia australia does garcinia cambogia affect your period white kidney beans tomato sauce garcinia cambogia plus 1000 mg can i get pure garcinia cambogia extract at walmart reviews on garcinia cambogia pills supplement with white kidney bean extract complex carbohydrates vs simple sugars research verified garcinia cambogia carb blockers vitamin shoppe white kidney beans madagascar pure garcinia cambogia and premier colon cleanse diet white bean extract uses