Bà Lê Thị Bích Phượng đảm nhận Quyền Tổng Giám đốc ABBank

Thứ ba, 31 Tháng 1 2023 01:37

Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa có quyết định cử bà Lê Thị Bích Phượng - Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc kể từ ngày 30/01/2023. Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Quân sẽ thôi đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank theo nguyện vọng cá nhân nhưng sẽ tiếp tục tham gia công tác điều hành ở vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực.

Ba Le Thi Bich Phuong 2

Bà Lê Thị Bích Phượng quyền Tổng Giám đốc ABBank

Việc Hội đồng Quản trị cử bà Lê Thị Bích Phượng đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBank thể hiện ưu tiên tăng cường công tác điều hành kinh doanh theo chiến lược bán lẻ và thúc đẩy kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi, thực thi các mục tiêu trung hạn giai đoạn 2021-2025 với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm.

Bà Lê Thị Bích Phượng sinh năm 1977, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Cử nhân Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà Lê Thị Bích Phượng có 19 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, có kinh nghiệm chuyên sâu trong mảng kinh doanh bán lẻ và phát triển kênh phân phối, từng đảm nhận nhiều vị trí chuyên môn và quản lý của Ngân hàng như Giám đốc khu vực ở Hà Nội, Giám đốc Vùng, Giám đốc Bán hàng và kênh phân phối miền Nam, Giám đốc Khối dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân, Thành viên Ban Điều hành Techcombank giai đoạn chuyển đổi 2016 - 2020…

Trước đó, bà Lê Thị Bích Phượng đã được Hội đồng Quản trị tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại ABBank từ ngày 02/12/2022.

Xem 252 lần