SeABank muốn chốt "room" ngoại ở mức 5%

Thứ tư, 07 Tháng 7 2021 03:16

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Hội đồng quản trị SeABank trình cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 5%. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục báo cáo, thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SeABank tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

Đồng thời, Hội đồng quản trịT SeABank cũng đề nghị cổ đông thông qua phương án phát hành 181,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thay thế cho phương án phát hành riêng lẻ 181,3 triệu cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua trong trường hợp Hội đồng quản trị xét thấy việc triển khai không khả thi trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được quyết định theoHội đồng quản trị nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần ngân hàng. Thời điểm phát hành là giai đoạn năm 2021-2022. Số cổ phiếu phát hành 181,3 triệu cp tương đương với tỷ lệ phát hành là 15%.

SeABank cũng lấy ý kiến cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SeABank khi triển khai phương án phát hành 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra hồi tháng 4, SeABank đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua 4 cấu phần.

Thứ nhất, phát hành 110,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 9,12%.

Thứ hai, phát hành 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 11,25%.

Thứ ba, phát hành 23,5 triệu cổ phiếu ESOP.

Thứ tư, phát hành 181,3 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước.

Mới đây, SeABank cũng đã nhận được văn bản của NHNN về việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa 2.697 tỷ đồng thông qua việc hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên đã được đại hội cổ đông 2021 của ngân hàng thông qua.

Đóng cửa phiên giao dịch 5/7, giá cổ phiếu SSB đứng ở mức 42.200 đồng/cp. Sau hơn 3 tháng kể từ khi lên sàn (24/3), giá cổ phiếu SSB đã tăng gấp 2,5 lần.

Xem 855 lần