SCB tặng Coupon lãi suất 0,8%/năm dành cho Khách hàng gửi tiền tại quầy

Thứ sáu, 04 Tháng 11 2022 03:39

Từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) tiếp tục triển khai và đẩy mạnh chương trình “Thêm ưu đãi - Mãi gắn kết”, dành cho khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại quầy.

Theo đó, SCB tặng Coupon ưu đãi lãi suất 0,8%/năm cho khách hàng tham gia giao dịch tiền gửi tại quầy thỏa điều kiện. Coupon ưu đãi được áp dụng cho khách hàng gửi mới các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại quầy bằng VND, với kỳ hạn gửi từ 06 tháng đến 11 tháng.

Đối tượng được tặng Coupon là khách hàng cá nhân tham gia giao dịch tiền gửi trong thời gian triển khai chương trình, bao gồm: Khách hàng tất toán tài khoản tiền gửi, Khách hàng có tài khoản tiền gửi đến hạn tất toán và gửi lại, Khách hàng có nguồn tiền gửi mới tham gia tài khoản tiền gửi. Chương trình không áp dụng đối với khách hàng tham gia sản phẩm “Tiết kiệm song hành - Bảo hiểm toàn tâm”, Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn, Chứng chỉ tiền gửi 24 tháng và Chứng chỉ tiền gửi dài hạn.

Coupon có hiệu lực từ ngày Khách hàng nắm giữ đến hết ngày 31/01/2023 và chỉ áp dụng 01 lần/tài khoản tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch của SCB. Ưu đãi lãi suất của Coupon chỉ áp dụng tại thời điểm mở mới tài khoản tiền gửi, không áp dụng đối với tài khoản tái ký tự động.

Ưu đãi lãi suất của Coupon được cộng trực tiếp vào lãi suất của tài khoản tiền gửi, đảm bảo tổng lãi suất ưu đãi của Khách hàng được hưởng tối đa là 0,8%/năm (bao gồm các ưu đãi lãi suất của các chính sách tiền gửi hiện hành đang áp dụng tại SCB nếu thỏa điều kiện).

Ưu đãi sẽ được áp dụng ngay khi Khách hàng gửi tiền và quyết định sử dụng Coupon, ưu đãi sẽ mất đi nếu Khách hàng tất toán trước hạn tài khoản tiền gửi. Đối với các trường hợp Khách hàng gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, khi rút vốn trước hạn, Khách hàng phải hoàn trả phần ưu đãi đã nhận của các kỳ trước đó (nếu có).

Đối với tài khoản đồng chủ sở hữu, ưu đãi của Coupon sẽ được tính theo Khách hàng đứng tên đại diện trên tài khoản tiền gửi. Các quy định khác thực hiện theo quy trình giao dịch tiền gửi và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.

Thông tin chi tiết chương trình xem tại đây.

Xem 224 lần