MSB chuẩn bị phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

Chủ nhật, 27 Tháng 6 2021 13:35

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/6 đến 6/7/2021.

Đối với cán bộ có thâm niên làm việc tối thiểu 3 năm tính đến ngày 15/3/2021 chỉ được chuyển nhượng 30% tổng số cổ phiếu sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% còn lại sau 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Đối với các cán bộ thâm niên làm việc nhỏ hơn 3 năm, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (24/6), giá cổ phiếu MSB đứng ở mức 28.350 đồng/cp. Cổ phiếu này đã tăng giá hơn 50% so với đầu năm.

Trước đó, MSB đã hoàn tất chào bán hơn 82,5 triệu cổ phiếu quỹ. Trong đó, ngân hàng đã chào bán thành công gần 74,7 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với giá 11.500 đồng/cp và hơn 7,8 triệu cp quỹ còn lại cho TNR Holdings với giá 12.000 đồng/cp. Số cổ phiếu quỹ này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Xem 769 lần