CHỦ NHẬT, 26/03/2023

ABBank triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Thứ sáu, 10 Tháng 6 2022 07:40

Ngân hàng An Bình (ABBank) đã rà soát kế hoạch tín dụng và đăng ký hạn mức tham gia hỗ trợ lãi suất là 572 tỷ đồng, tương đương với quy mô 28.600 tỷ đồng dư nợ cho vay bình quân trong vòng 2 năm đối với các đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm đang được các ngân hàng thực hiện theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ban hành ngày 20/5/2022 quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt nam phát sinh từ hoạt động cho vay của NHTM đối với các khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.Tại ABBank, dư nợ tín dụng tháng 05/2022 là 84.011 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2021. Dự kiến đối tượng được hưởng chương trình ưu đãi lãi suất 2% chiếm khoảng 15% tổng dư nợ của Ngân hàng.

Trước đó, ABBank đã thành lập Tổ công tác triển khai nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN về hỗ trợ lãi suất gồm các đơn vị liên quan từ các Khối Kinh Doanh, Vận hành, Công nghệ Ngân hàng, Bán hàng & Dịch vụ, Pháp chế Tuân thủ, Quản trị Rủi ro, Ban Tài chính. Tổ công tác đã thực hiện phân công và có kế hoạch cụ thể về xây dựng quy định, hướng dẫn, hệ thống để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Nghị định 31 và Thông tư 03.

Hiện ABBank đang xây dựng và tiến tới ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định 31 và Thông tư 13 trong nội bộ Ngân hàng, đảm bảo công tác hỗ trợ lãi suất được triển khai kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Năm 2022, ngân hàng đã sớm có kế hoạch phát triển tín dụng phù hợp với Khẩu vị rủi ro, Hạn mức rủi ro và Định hướng tín dụng đã ban hành. Với định hướng tín dụng hiện tại, các ngành nghề được hỗ trợ lãi suất cũng là các ngành nghề được ưu tiên phát triển như Công nghiệp chế biến chế tạo; Giáo dục và đào tạo; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Kho bãi và hoạt động hỗ trợ cho vận tải, logistics; Thông tin và truyền thông (trong đó có xuất bản phần mềm, lập trình, dịch vụ thông tin).

Để triển khai nội dung của Nghị định 31 và Thông tư 03, ABBank sẽ ban hành các quy định cụ thể nhằm xác định đúng đối tượng áp dụng, hướng dẫn chi tiết việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị nội bộ nhằm triển khai hiệu quả nhất công tác hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Nhằm kiểm soát sử dụng vốn đúng mục đích, ngân hàng sẽ xác nhận cụ thể từng khoản vay được hỗ trợ lãi suất đối với từng khách hàng, theo dõi và báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Thông tư. Ngoài ra, ABBank cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát sau vay, đặc biệt với các khoản vay hỗ trợ lãi suất nhằm kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay đúng quy định, xác định đúng số tiền được hỗ trợ lãi suất, kịp thời phát hiện các trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ lãi suất (nếu có) và điều chỉnh đúng quy định.

Xem 425 lần