Chuyển tiền chứng khoán Online từ tài khoản Eximbank

Thứ hai, 16 Tháng 5 2022 04:57

Hiện nay, khách hàng có thể chuyển tiền chứng khoán Online từ tài khoản Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vào tài khoản đầu tư chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Công ty Cổ phần chứng khoán SSI nhanh chóng với các bước cơ bản.

Các bước chuyển tiền

1. Đăng nhập App Eximbank Mobile Banking, hoặc truy cập Internet Banking Cá nhân trên website Eximbank.

2. Chọn Tab Chuyển tiền -> Vào mục Đến tài khoản chứng khoán -> chọn Công ty Cổ phần chứng khoán (Rồng Việt/SSI)

- Đối với chuyển tiền chứng khoán Rồng Việt:

Nhập số tài khoản chứng khoán 033C******, hệ thống sẽ TỰ ĐỘNG hiện tên chủ tài khoản chứng khoán -> Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.

- Đối với chuyển tiền chứng khoán SSI:

Nhập số tài khoản chứng khoán 003C*******, Nhập Tên chủ tài khoản chứng khoán, Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.

Để có Online Banking của Eximbank, khách hàng chưa có tài khoản tại Eximbank có thể sử dụng phương thức định danh trực tuyến eKYC, chỉ với 1 phút đăng ký Online có ngay tài khoản Eximbank Mobile Banking.

Để biết thêm chi tiết, kháchhàng liên hệ1800 1199.

Xem 549 lần