PG Bank báo lãi trước thuế quý 1 gần 127 tỷ đồng

Thứ sáu, 22 Tháng 4 2022 02:17

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được gần 30% kế hoạch.

Trong quý đầu năm, hoạt động chính của PGBank không được khả quan khi chỉ thu về gần 235 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ dịch vụ tăng đến 54%, đạt gần 11 tỷ đồng, nhờ tăng thu dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, cũng như ghi nhận thêm khoản thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về hơn 10 tỷ đồng tiền lãi, tăng 46%, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm đến 47%, chỉ còn hơn 29 tỷ đồng tiền lãi.

Đáng chú ý, hoạt động khác đem về khoản lãi hơn 63 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lỗ gần 44 tỷ đồng.

Quý này, Ngân hàng trích gần 69 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 10% so với cùng kỳ. Kết quả, PGBank báo lãi trước thuế tăng 54%, đạt gần 127 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 430 tỷ đồng dự kiến trình ĐHĐCĐ vào ngày 26/4 sắp tới đây, PG Bank đã thực hiện được gần 30% mục tiêu đề ra.

Tính đến 31/03/2022, tổng tài sản của PG Bank giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn 37,796 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 36% (252 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 48% (còn 539 tỷ đồng), cho vay khách hàng cũng giảm 8% (còn 25,362 tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 3% so với đầu năm, còn 27,357 tỷ đồng.

Điểm sáng của PG Bank là tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 1 giảm 8% so với đầu năm, chỉ còn hơn 635 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ giảm mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 2,52% đầu năm xuống còn 2,51%.

Xem 477 lần