VPBank được chấp thuận thay đổi địa điểm 2 phòng giao dịch

Thứ ba, 19 Tháng 4 2022 01:46

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh tỉnh Hưng Yên và Chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc chấp thuận địa điểm đặt Trụ sở Phòng giao dịch Điện Biên và thay đổi địa điểm và khai trương hoạt động Phòng giao dịch Lương Sơn thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank).

Tại văn bản số 271/HYE-TTGSNH, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hưng Yên chấp thuận đề nghị thay đổi địa điểm đặt Trụ sở Phòng giao dịch Điện Biên thuộc VPBank - Chi nhánh Hưng Yên từ địa điểm cũ: Số 96A đường Điện Biên, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến địa điểm mới: Số 260 đường Điên Biên và số 01A đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tại văn bản số 217/HBI-TTGSNH, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình chấp thuận đề nghị thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Lương Sơn từ địa điểm cũ: Tiểu khu 7, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đến địa điểm mới: Số nhà 629 đường Trần Phú, tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, chấp thuận Phòng giao dịch Lương Sơn thuộc VPBank Hòa Bình đủ điều kiện khai trương hoạt động.

Xem 516 lần