BIDV MetLife hỗ trợ tài chính cho khách hàng mắc Covid-19

Thứ tư, 02 Tháng 3 2022 02:09

Từ ngày 22/02 đến 31/8/2022, khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sở hữu hợp đồng bảo hiểm của BIDV MetLife và có kết quả PCR dương tính với Covid-19 sẽ được hỗ trợ ngay 5 triệu đồng, tối đa 01 lần cho một khách hàng.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp BIDV MetLife triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho khách hàng mắc Covid-19.

Chương trình áp dụng đối với các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực hoặc hợp đồng bảo hiểm phát hành mới có phí bảo hiểm tối thiểu từ 15 triệu đồng và đã đạt đủ 21 ngày cân nhắc.

Thời gian chi trả quyền lợi cho khách hàng tối đa là 90 ngày kể từ khi BIDV MetLife nhận được đầy đủ hồ sơ thỏa mãn điều kiện từ khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc liên hệ Hotline BIDV MetLife 024 6282 0808.

Xem 379 lần