SCB được sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động

Thứ ba, 15 Tháng 2 2022 06:43

Ngày 09/02/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 134/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

Theo đó, sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 29/GP-NHNN ngày 04/03/2020 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn như sau:

“2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.”

Quyết định số này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 29/GP-NHNN ngày 04/03/2020 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn.

Quyết định số 1223/QĐ-NHNN ngày 06/07/2020 của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem 306 lần