Phát huy vai trò “cầu nối niềm tin” của chính sách bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn Tây Bắc Bộ

Thứ sáu, 14 Tháng 1 2022 02:47

Trong 5 năm qua, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ đã phát huy tích cực vai trò của tổ chức Chi nhánh tại cơ sở, trở thành “cầu nối” vững chắc gắn kết niềm tin hàng triệu người gửi tiền trên địa bàn 8 tỉnh vùng Tây Bắc.

Giữ “lửa” niềm tin nơi phên dậu Tổ quốc

Là một Chi nhánh trẻ trong hệ thống 8 Chi nhánh của DIV trải dọc cả nước, Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ được giao phụ trách 101 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) thuộc 8 tỉnh Tây Bắc, trong đó chủ yếu là các tỉnh biên giới miền núi - nơi điều kiện kinh tế và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, dân cư phần đông là đồng bào các dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, ít điều kiện tiếp cận với thông tin về lĩnh vực tài chính - ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi, do đó, nhiều nguy cơ bị lợi dụng, lôi kéo vào các hình thức “tín dụng đen” và dễ bị tổn thương trước các thông tin hay biến động của hoạt động ngân hàng.

Nhận thức rõ về điều kiện địa bàn hoạt động cùng trách nhiệm với các TCTD và người gửi tiền, những năm vừa qua Chi nhánh luôn chú trọng triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi nhằm góp phần thực hiện mục tiêu thống nhất: bảo vệ người gửi tiền, bồi đắp niềm tin nhân dân trên cơ sở đảm bảo tính an toàn trong quá trình vận hành của hệ thống các TCTD trên địa bàn..

Để xứng đáng với sứ mệnh được giao, Chi nhánh đã không ngừng nâng cao năng lực hoạt động theo định hướng chiến lược của DIV và ngành Ngân hàng, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra để phát hiện và cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời, đảm bảo các công tác cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tính và thu phí Chi nhánh, tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi… được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Đối với hoạt động cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửivà công tác thu phí, Chi nhánh chủ động phối hợp với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh, đúng quy trình. Tính đến tháng 12/2021, Chi nhánh đã tiếp nhận và hoàn thiện thủ tục đề nghị DIV cấp mới Chứng nhận bảo hiểm tiền gửicho 3 đơn vị, thực hiện 241 lượt cấp lại và cấp bản sao Chứng nhận cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn. Song hành với “chứng chỉ niềm tin” chính là trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửitrong việc góp phần duy trì an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD và cam kết bảo vệ người gửi tiền của Chính phủ, NHNN và DIV.

Chi nhánh đã tập trung thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ kiểm tra, đồng thời nâng cao chất lượng kiểm tra chuyên sâu đối với nội dung kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Đến nay, Chi nhánh đã thực hiện 151 cuộc kiểm tra các QTDND, 19 lượt kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã và 60 phòng giao dịch trực thuộc. Qua kiểm tra đã góp phần phát hiện và khắc phục sai phạm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của các QTDND, sâu sát hơn đối với quyền lợi của nhân dân, bảo vệ vững chắc người gửi tiền.

Bên cạnh công tác kiểm tra, hoạt động giám sát được Chi nhánh triển khai thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn. Thông qua giám sát, Chi nhánh theo sát diễn biến hoạt động huy động vốn tại các QTDND cũng như từng động thái của các tổ chức này trước những biến động của thị trường tài chính, nhằm đưa ra những cảnh báo sớm giúp các QTDND kịp thời kiểm soát và ngăn chặn rủi ro. Tính đến 30/11/2021, tổng nguồn vốn huy động của các QTDND trên địa bàn Chi nhánh phụ trách đạt 13.690 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 10.865 tỷ đồng, tăng trưởng theo thứ tự 121,23% và 111,29% so với cùng kỳ 5 năm về trước.

Diện mạo của hệ thống QTDND đang ngày một thay đổi, phù hợp với sự phát triển tổng thể các định chế tài chính trong nền kinh tế hiện đại. Thực tế này đặt ra vấn đề đối với DIV nói chung và Chi nhánh nói riêng trong việc nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ ngày càng cao, đủ sức đủ tầm gánh vác trọng trách.

“Chuyên chở” những niềm tin

Xác định rõ sự cần thiết của truyền thông chính sách trong việc định hướng công chúng, thời gian qua, Chi nhánh đã tích cực nghiên cứu, tham khảo những mô hình truyền thông thành công để vận dụng linh hoạt vào hoạt động thực tiễn. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, một mặt góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức bảo hiểm tiền gửi gần gũi với đời sống nhân dân, liên hệ mật thiết với quyền lợi của người gửi tiền, mặt khác củng cố và tăng cường niềm tin công chúng vào hoạt động tài chính - ngân hàng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động QTDND, hướng tới mô hình hệ thống TCTD vận hành ổn định, nhiều tiềm năng.

Nhằm đảm bảo tính thường xuyên và liên tục trong việc truyền tải thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi tới người gửi tiền, Chi nhánh tích cực phối hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp. Cụ thể, tăng cường thông tin đại chúng, viết bài trên website của DIV, tạp chí chuyên ngành và các phương tiện truyền thông; tạo mối liên hệ gắn kết với chi nhánh NHNN các tỉnh, hệ thống QTDND, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị giáo dục trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, nội dung được tích cực đổi mới với mục tiêu thiết thực, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh từng địa phương. Đến nay, Chi nhánh có gần 100 tin bài về hoạt động bảo hiểm tiền gửi đăng trên website DIV, Thời báo Ngân hàng và trên các phương tiện truyền thông địa phương; tổ chức thành công 26 sự kiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi với số lượng tiếp cận đạt trên 4.500 người.

Bên cạnh đó, Chi nhánh xác định truyền thông chính sách bảo hiểm tiền gửi cần thiết đề cao tính hai chiều nhằm tạo sự gần gũi, cởi mở trong trao đổi thông tin. Vì vậy, tại những buổi tiếp xúc với người gửi tiền luôn có sự thảo luận, tiếp nhận ý kiến, giải thích và phản hồi. Từ đó, thúc đẩy hiệu quả hoạt động truyền thông cũng như lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của công chúng để cải thiện phương thức và cách tiếp cận sao cho sát với thực tiễn, tạo mối gắn kết về niềm tin trên cơ sở sự thấu hiểu từ hai phía.

Có thể nói, từ khi DIV cụ thể hóa định hướng đẩy mạnh hoạt động để tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào khu vực tài chính ngân hàng vùng Tây Bắc, bảo hiểm tiền gửi đã thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình gây dựng và củng cố niềm tin, uy tín và thương hiệu của các TCTD trên địa bàn. Đồng thời, chính sách bảo hiểm tiền gửi đã thiết thực đi vào đời sống nhân dân và phát huy hiệu quả, sát cánh cùng hệ thống QTDND trên những bước tiến mới.

Bồi đắp niềm tin nhân dân luôn là một hành trình với nhiều thử thách. Nhưng với sứ mệnh và trọng trách của mình, Chi nhánh sẽ tiếp tục có những việc làm thiết thực, truyền tải hiệu quả thông điệp của DIV nhằm nâng cao nhận thức công chúng, góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững hoạt động ngân hàng khu vực Tây Bắc Bộ; phát huy tốt vai trò “cầu nối” để chính sách bảo hiểm tiền gửi trở nên gần gũi, thực tế và là “điểm tựa” niềm tin của hàng triệu người gửi tiền trên địa bàn.

Xem 343 lần