OCB chuẩn bị phát hành riêng lẻ cho Aozora Bank

Thứ năm, 13 Tháng 1 2022 10:05

Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này tương đương 0,365% tổng lượng lưu hành của OCB sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm từ ngày phát hành, tỷ lệ giải tỏa 25% mỗi năm.

Thời gian phát hành dự kiến là trong quý I/2022, ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ OCB dự kiến tăng thêm 50 tỷ, lên 13.748 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án ESOP, ngân hàng cũng dự kiến chào bán hơn 882.000 cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) với giá 25.571 đồng/cp.

Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến là quý I/2022.

Theo kế hoạch năm 2021, OCB đặt mục tiêu với lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020; tăng vốn điều lệ lên gần 14.450 tỷ đồng từ mức 10.959 tỷ đồng hiện nay, tương đương tăng 32%; mục tiêu cổ tức đạt 20 - 25%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, OCB lãi trước thuế 3.768 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và thực hiện được 68,5% kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Xem 450 lần