Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ ký kết Quy chế phối hợp với NHNN Chi nhánh các tỉnh trên địa bàn phụ trách

Thứ năm, 09 Tháng 12 2021 03:57

Mới đây, tại Thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) khu vực Tây Bắc Bộ tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp, cung cấp và trao đổi thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và DIV khu vực Tây Bắc Bộ.

Tham dự Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo và thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu, cùng Ban Giám đốc và tập thể lãnh đạo DIV khu vực Tây Bắc Bộ.

Nội dung phối hợp giữa NHNN Chi nhánh tỉnh và DIV khu vực Tây Bắc Bộ bao gồm những thông tin cung cấp nhằm thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra QTDND và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN; chức năng theo dõi, giám sát hệ thống QTDND trên địa bàn; phối hợp thực hiện công tác kiểm soát đặc biệt, chi trả tiền bảo hiểm, thanh lý và thu hồi tài sản; phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường hợp QTDND hoạt động bình thường, QTDND hoạt động yếu kém, đang đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, QTDND có vấn đề đột xuất phát sinh và tuyên truyền trong quá trình BHTGVN chi trả tiền gửi được bảo hiểm.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện các đơn vị tham gia ký kết, ông Phạm Trường Giang - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa NHNN các Chi nhánh và DIV khu vực Tây Bắc Bộ là cơ sở để các cơ quan hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn hoạt động và củng cố vững chắc hệ thống QTDND trên địa bàn. Sau khi Quy chế phối hợp giữa các bên được chính thức ký kết, các phòng, ban, bộ phận chuyên môn phụ trách đầu mối đơn vị cần dựa trên các nội dung, thông tin đã thống nhất và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để triển khai thực hiện Quy chế nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng quản lý QTDND cũng như hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Do tình hình dịch bệnh tại hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang diễn biến phức tạp, việc thống nhất nội dung Quy chế phối hợp giữa NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Hà Giang và DIV khu vực Tây Bắc Bộ đã được triển khai bằng hình thức trực tuyến và thực hiện ký kết gián tiếp dưới sự đồng thuận nhất trí của lãnh đạo các đơn vị.

Việc ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp và trao đổi thông tin giữa NHNN Chi nhánh tỉnh và DIV khu vực Tây Bắc Bộ được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi rộng cho các bên để khẳng định, tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị đối với hệ thống QTDND các tỉnh Tây Bắc.

Xem 726 lần