Chủ thẻ Vietcombank Visa Business nhận ưu đãi

Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 07:47

Từ ngày 01/12/2021 - 31/5/2022, khách hàng là doanh nghiệp đang sở hữu thẻ Vietcombank Visa Business(gồm Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Business và/hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Business) sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi tham gia chương trình khuyến mại của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Thời gian khuyến mạichia làm 02 giai đoạn triển khai: Giai đoạn 1: 01/12/2021 - 28/02/2022 và Giai đoạn 2: 01/3/2022 - 31/5/2022. Vietcombank tổng kết trả thưởng cho khách hàng đủ điều kiện trả thưởng sau khi kết thúc mỗi giai đoạn triển khai

Ni dung khuyến mi:

- Ưu đãi 1:

+ Miễn phí thường niên năm đầu thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

+ Miễn phí duy trì tài khoản năm đầu thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

Mỗi khách hàng được miễn phí thường niên/duy trì tài khoản cho 5 thẻ phát hành đầu tiên trong cả CTKM (bao gồm 2 giai đoạn triển khai).

- Ưu đãi 2: Tặng 20 lần tỷ lệ hoàn tiền của thẻ (*), tương ứng hoàn tiền 6% cho chủ thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 8% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business.

(*) Ghi chú:

- Tỷ lệ hoàn tiền theo tính năng sản phẩm thẻ là 0,3% cho thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 0,4% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business. 

- Mỗi khách hàng (theo CIF doanh nghiệp) được hoàn tối đa 1 triệu đồng trong cả CTKM (bao gồm 2 giai đoạn triển khai).

Chương trình áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình, chi tiết xem tại đây.

Xem 379 lần