CHỦ NHẬT, 01/10/2023

CB giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ ba, 24 Tháng 8 2021 08:02

Dựa trên đánh giá tác động của dịch Covid-19, từ ngày 17/8 - 30/12/2021, Ngân hàng Xây dựng (CB) giảm lãi suất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tập trung vào các nhóm khách hàng chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, với mức lãi suất giảm tới 1% áp dụng. (không áp dụng đối với những khoản vay đang áp dụng lãi suất ưu đãi).

Ngoài chính sách điều chỉnh lãi vay, CB còn thực hiện giảm phí dịch vụ cho các giao dịch rút tiền mặt, chuyển tiền liên ngân hàng với thẻ CB Contactless Connect24 áp dụng đến hết ngày 31/12/2021, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa, thanh toán hóa đơn, đảm bảo khoảng cách, không tiếp xúc, an toàn trong mùa dịch của khách hàng.

Bằng những chương trình hỗ trợ trên, CB mong đây là hành động thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trước tác động của đại dịch COVID-19. CB luôn hy vọng được đồng hành với khách hàng để thể hiện trách nhiệm của mình trong vai trò đồng hành cùng sự thịnh vượng của Khách hàng.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Hotline 19001816 (24/7) hoặc truy cập website https://www.cbbank.vn/

Xem 942 lần