CHỦ NHẬT, 24/09/2023

Quốc hội xem xét tăng vốn thêm 17.100 tỷ đồng cho Agribank

Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 03:19

Sáng 13/5, kết luận phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Quốc hội sẽ xem xét việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) thêm 17.100 tỷ đồng trong kỳ họp tháng 5.

Để đủ điều kiện, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ thuyết minh rõ hơn phương án tăng vốn điều lệ, đảm bảo khả thi nguồn bổ sung và đánh giá tác động tới cân đối ngân sách khi xây dựng dự toán năm 2024 trình Quốc hội bố trí số vốn còn lại (hơn 10.300 tỷ đồng).

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, "Dự thảo các nội dung trình Quốc hội xem xét cần nêu rõ trách nhiệm của Chính phủ, Agribank trong cấp, bổ sung vốn điều lệ sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư".

Trước đó, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đã trình bày tờ trình Chính phủ về vốn bổ sung cho Agribank sẽ lấy từ dự toán chi ngân sách trung ương 2023 đã được Quốc hội phê duyệt hơn 6.700 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 10.300 tỷ đồng bố trí từ ngân sách Nhà nước và thực hiện chuyển cấp trong 2024.

Mức vốn đề nghị bổ sung cho Agribank lần này tương ứng với mức lãi còn lại sau trích lập các quỹ của 3 năm (2021-2023) mà Agribank nộp ngân sách.

Theo Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn, 5 năm qua, tốc độ tăng vốn điều lệ của Agribank thấp hơn mức tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn tối thiểu (CAR) giảm, không đạt mức quy định.

Quy mô vốn điều lệ của Agribank đến cuối năm 2022 là 34.446 tỷ đồng, thấp nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước, thậm chí thấp hơn một số ngân hàng thương mại cổ phần khác như Techcombank (gần 35.200 tỷ), MB (hơn 45.300 tỷ), VPBank (hơn 67.400 tỷ đồng). Việc bổ sung vốn lần này giúp Agribank bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (8%), mở rộng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

"Nếu Agribank không được tăng vốn sẽ không đảm bảo vai trò chủ lực, đặc biệt với ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn", ông Sơn cho biết thêm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu làm rõ đề nghị tăng vốn cho Agribank theo Luật Ngân sách Nhà nước hay Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69). Việc này nhằm làm rõ Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vốn bổ sung cho Agribank hay chỉ quyết định phần vốn từ nguồn ngân sách.

Bởi, theo Luật Ngân sách Nhà nước, một đồng chi ra Quốc hội cũng phải có nghị quyết để quyết định và phải có dự toán ngân sách. Còn việc đầu tư bổ sung vốn cho ngân hàng hay tổ chức có vốn nhà nước thì theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Giải trình, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cho biết việc bổ sung 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank là theo Luật Ngân sách Nhà nước, thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Phó thống đốc Đoàn Thái Sơn đã giải trình bổ sung thêm là đã có nguồn cho việc tăng vốn của Agribank nhưng khi tăng vốn vượt hạn mức trên 10.000 tỷ đồng, phải trình Quốc hội xem xét, cho chủ trương để Chính phủ quyết định. Sau khi có chủ trương từ Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ quyết định việc tăng vốn và sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định.

T.H

Xem 1036 lần