[VIDEO] Tập huấn kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm

Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 06:35

Trong 2 ngày 1 và 2/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Tập huấn Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm. 

Tham dự buổi tập huấn có TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký VNBA và Bà Lin Huang, đại diện IFC (tham dự trực tuyến). Buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm cho các TCTD, tập trung vào nội dung của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm - đặc biệt là các điều khoản để ngăn ngừa rủi ro về tài sản thế chấp, rủi ro tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm…

Trang tin Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam xin giới thiệu video chi tiết nội dung buổi tập huấn này

PHẦN 1 BUỔI TẬP HUẤN

PHẦN 2 BUỔI TẬP HUẤN

PHẦN 3 BUỔI TẬP HUẤN

BBT

Xem thêm: 

Hiệp hội Ngân hàng phối hợp tổ chức Hội thảo về xử lý tài sản bảo đảm

Hiệp hội Ngân hàng triển khai chương trình đào tạo 6 tháng cuối năm

Xem 399 lần